Amsterdams aanbod

4-Domeinenmodel

Training complexe patiëntenzorg

Patiënten in achterstandswijken hebben vaker gezondheidsproblemen én vaker problemen op meerdere terreinen. Ze zijn minder zelfredzaam, komen vaker bij de huisarts en tegelijkertijd is het lastig om ze écht goed te helpen. Dit levert werkdruk op en ontevredenheid over de geboden zorg. Hoe maak je als huisarts de zorg voor complexe patiënten (weer) ‘behapbaar’ en effectief?

Aan de hand van het 4-domeinenmodel leer je een andere aanpak te hanteren in de spreekkamer en in de samenwerking in de wijk met het medische en sociale domein. In de workshop leer je hoe je met het 4D-model:

  • zicht krijgt op wat er speelt in de verschillende domeinen;
  • de patiënt inzicht geeft in wat van invloed kan zijn op de ervaren gezondheid;
  • in beeld brengt wie betrokken (moeten) zijn;
  • de patiënt de ruimte biedt om aan te geven wat prioriteit heeft voor zijn gezondheid.