Nieuws

Depressie bespreken met laaggeletterden

Depressie komt veel voor in Nederland en heeft een hoge ziektelast. Mensen met een laag inkomen, een lage opleiding en/of een niet-westerse achtergrond hebben een...

Ruim één op de drie Nederlanders heeft lage gezondheidsvaardigheden

Uit recente cijfers van het Nivel Consumentenpanel Gezondheidszorg blijkt dat ruim één op de drie Nederlanders (36,4%) lage gezondheidsvaardigheden heeft. Dit heeft...

Bruins: ‘Hoge werkdruk huisartsen heeft mijn volle aandacht

Minister Bruins vindt het belangrijk dat huisartsen zich niet overbelast voelen, geen te hoge werkdruk ervaren, voldoende tijd hebben voor de patiënt en dat de...

Website Huisarts-Migrant

De website Huisarts-Migrant is voor huisartsen en andere zorgverleners met vragen over zorg en gezondheid voor migranten, vluchtelingen en patiënten met beperkte...

Zorg aan mensen met een niet-Nederlandse achtergrond

Zorg aan mensen met een niet-Nederlandse achtergrond en laaggeletterden kan lastig zijn. Op de website huisarts-migrant is er voor praktijkondersteuners veel informatie...

Eenvoudige uitleg zorgverzekering in NL en ENG

Krijgt u ook regelmatig van patiënten vragen over de zorgverzekering? ZN heeft daarom samen met Leer Zelf Online, Pharos expertisecentrum gezondheidsverschillen en...

eHealth bij uitstek kans voor laagopgeleiden

Grotere letters, korte filmpjes, gesproken teksten. De mogelijkheden van eHealth zijn talrijk. Zeker voor laagopgeleiden, waar veel gezondheidswinst valt te behalen....

Nazorgspreekuur voor vrouwen met genitale verminking

Sinds januari kunnen vrouwen die in het verleden zijn besneden, voor nazorg terecht op GGD-nazorgspreekuren. De nazorg bestaat uit een gesprek met een daarvoor...

Vergroot je werkplezier met behulp van een coach

Het AOF wil huisartsen die hun werkdruk willen verbeteren graag ondersteunen. Met werkdruk bedoelen we de dingen die je als huisarts zélf kunt veranderen. Door...

Algemene verordering gegevensbescherming & veilig mailen

Algemene Verordering Gegevensbescherming (25 mei 2018) wordt nog strenger toegezien op het gebruik van veilige communicatie. Dit gaat zowel om communicatie met de...

Middelen Wmo voor zorgprofessionals

De gemeente Amsterdam ontwikkelt verschillende middelen om Amsterdammers te informeren over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Deze middelen zijn te gebruiken...

Structureel overleg huisarts en verloskundige leidt tot betere geboortezorg

Bij zwangerschap spelen medische, maar ook niet-medische factoren, zoals leef- en omgevingsomstandigheden en/of psychosociale problematiek, bij kwetsbare vrouwen een...

© 2018 AOF Amsterdam