Almeers aanbod

Intervisie & Supervisie

Omgaan met werkdruk

Uit onderzoek en gesprekken blijkt dat het werk van huisartsen in meerdere opzichten complexer is geworden en de werkdruk vaak als hoog wordt ervaren. Dit geldt met name voor huisartsen in achterstandswijken. Het AOF biedt huisartsen aan om de werkdruk te verlagen middels intervisie en/of supervisie.

Ervaring van een achterstandsdokter:

"Coaching heeft mij geholpen met meer inzicht in mijn eigen functioneren, meer overzicht in het managen van de praktijk en mij meer energie en werkplezier gegeven. Ik kan het iedereen aanraden, je hebt niets te verliezen alleen maar te winnen!"

Door verschillende vormen van coaching en praktische ondersteuning te bieden hopen we je te kunnen helpen om je werkplezier te vergroten al dan niet samen met collega’s.

Het AOF heeft een aantal coaches aan zich verbonden met een divers aanbod, dus hopelijk zit er iemand tussen die je aanspreekt. Je kunt zelf contact opnemen met de coach van je keuze en een afspraak plannen. In een eerste gesprek kijken jullie of het klikt en wordt besproken wat de wensen zijn. Het AOF betaalt maximaal negen sessies van een coach.

Mocht je zelf een gecertificeerde coach op het oog hebben dan kan dat ook via het AOF vergoedt worden.