Annemiek Nooteboom

Coaching on the job & online coaching

Huisartsen staan onder druk in een samenleving met toenemend complexe zorg- en hulpvragen. Er wordt verwacht dat je van alle markten thuis bent en in korte consulttijd vele problemen kunt adresseren en oplossen. Daarnaast wordt steeds meer verantwoording gevraagd en vindt veel controle op kwaliteit plaats. Hoe hou jij jezelf staande onder deze toenemende draaglast? Waar richt jij jouw invloed op om te zorgen dat jij het werk leuk blijft vinden? Hoe creëer jij jouw vrijheid binnen deze toegenomen regeldruk? Hoe hou jij jouw leven en energieniveau in balans?

Het functioneren als (medische) professional is te vergelijken met het beoefenen van topsport. Het is op dagelijkse basis van belang om de beste resultaten te halen. Daarnaast heeft u de wens om flexibel om te gaan met verschillende situaties, uw tijd efficiënt te besteden, te groeien in uw loopbaan en uw werk met plezier doen.

Coaching

In de hectiek van alledag heb je nauwelijks tijd om bij jezelf stil te staan. Daarom komen wij naar jou toe om je te ondersteunen middels coaching on the job:

 • Een online intake
 • Een dagdeel/dag coaching on the job door een coach met veel ervaring in de medische wereld, eventueel in samenwerking met een organisatie-adviseur
 • Persoonlijke feedback
 • Advies op maat

Er zijn verschillende mogelijkheden voor vervolgtrajecten:

 • Personal coaching, on/off the job
 • Intervisie
 • Organisatie-optimalisatie traject
 • Financiële coaching
 • Teamcoaching

Ook zijn er diverse trainingen, zoals:

 • Consultvoering
 • Feedback en feed forward training
 • Communicatietraining
 • Motiverende gespreksvoering
 • Gesprekken naar aanleiding van klachten
 • Persoonlijk leiderschap 

Over Annemiek Nooteboom

Annemiek heeft van jongs af aan affiniteit met de medische wereld doordat zij opgroeide in een gezin met een chirurg als vader en een moeder als verloskundige. Annemiek studeerde management aan de Hoge Hotelschool Maastricht en klinische psychologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Zij werkte bij het VUmc als trainer, coach en psycholoog. Daarnaast was zij programmaleider van het succesvolle trainingsprogramma ‘Complexe Situatietraining voor Artsen in Opleiding tot Specialist’.

Annemiek heeft van binnenuit het ziekenhuis veel ervaring met thema’s die voor artsen relevant zijn en kan zich daardoor goed verplaatsen in de positie en situatie van klinisch werkende professionals. Zij ontwikkelt verschillende communicatie-versterkende programma’s, zowel voor medische afdelingen als voor professionals uit verschillende branches.

Ze houdt van een pragmatische aanpak die meteen toegepast kan worden op de werkvloer en de medische professionals zo min mogelijk extra tijd kost.

Terug