Nieuws

Groepsvoorlichting Welzijn op Recept

Elaa roept huisartsen en praktijkondersteuners in Amsterdam op om Groepsvoorlichting Welzijn op Recept te faciliteren. Dit is een nieuw project van Elaa. In plaats van 1 patiënt in 10 minuten te informeren, organiseer je groepsvoorlichting over Welzijn op Recept voor 6 patiënten in 1 uur. Dit doe je samen met de welzijnscoach.

Wat houdt het in?

  • De veelgebruikers uit je praktijk, veelal de mensen waarvan je denkt dat hun klachten door activering en meer sociale contacten zullen afnemen, nodig je uit voor de groepsvoorlichting.
  • Je (huisarts of praktijkondersteuner) vertelt iets over de relatie tussen fysieke klachten en eenzaamheid, niet lekker in je vel zitten of verveling.
  • De welzijnscoach vertelt over het traject van Welzijn op Recept en hoe dat werkt.
  • De patiënten kunnen meteen een afspraak maken of er nog even over nadenken en later de welzijnscoach bellen of mailen.


Waarom groepsvoorlichting?

  • Veel huisartsen geven aan dat het gesprek moeilijk is te voeren binnen de reguliere consulten of niet voldoende weten over Welzijn op Recept.
  • In plaats van 6 x 10 minuten kan je een groepje van 6 patiënten in 1 uur uitgebreider informeren.
  • Door aanwezigheid van de welzijnscoach wordt de drempel voor patiënten naar Welzijn op Recept lager. 


Wat is het niet?

  • Het is geen groepsgesprek tussen de aanwezige patiënten.
  • Het is niet het samen opzetten van een groepsactiviteit.
  • Het is niet het verbinden van de patiënten om samen iets te gaan ondernemen.

Als er tussen de patienten iets ontstaat waardoor ze samen iets willen ondernemen is dat natuurlijk wel een mooie bijkomstigheid! 

Wat is het wel?

Doel van de bijeenkomst is voorlichting geven over Welzijn op Recept. Patiënten informeren over wat er allemaal aan activiteiten zijn in de wijk die kunnen bijdragen aan een betere gezondheid. Hiermee het bezoek aan de huisarts door deze patiënten verminderen.  

Interesse?

Neem dan contact op met Anne Annegarn, senior adviseur bij Elaa. Zij stuurt je vrijblijvend meer informatie over de werkwijze, vergoeding en verdere organisatie. 

© 2018 AOF Amsterdam