Nieuws

Welke gevolgen heeft de herijking van de achterstandsgelden?

De verdeling van de achterstandsgelden gaat grondig gewijzigd worden. Dit heeft mogelijk consequenties voor jouw praktijk. Tegelijkertijd heeft dit ook gevolgen voor het AOF. Deze nieuwe verdeling van middelen wordt per 1 januari 2019 ingevoerd.

Door het ophogen van het aantal achterstandspatiënten in Nederland van ruim 900.000 naar 1,5 miljoen mensen, het structureel ophogen van het macrobudget met 11,8 miljoen ten aanzien van achterstandsgebieden en het loslaten van het ‘dichtheidscriterium’ (omgevingsadressendichtheid), gaat er veel veranderen.

Hoewel het aantal patiënten op landelijk niveau verruimd is, daalt in Amsterdam het aantal patiënten van 215.877 naar 184.860. Tegelijkertijd gaat het opslagtarief per patiënt verder omhoog naar € 20,40 per jaar vanaf 1 januari 2019, waar het voor 1 januari 2018 nog € 6,70 was. Hiermee is het totale bedrag voor de opslagtarieven binnen Amsterdam in een jaar tijd gestegen van 1,4 miljoen euro naar 3,8 miljoen euro. Dit is een groot verschil.

Welke postcode is een achterstandsgebied? 

Huisarts en voorzitter van het Utrechtse Fonds Achterstandswijken Berthon Rikken heeft een overzicht gemaakt via google maps waarin op straatniveau te zien is of deze postcode als achterstandsgebied blijft, verdwijnt of juist een nieuw gebied wordt. Ook is er een lijst met adressen waarin dit te zien is. Deze lijst is gebaseerd op een aangepaste postcodelijst ten opzichte van de eerder gepubliceerde lijst door de Nza. Op 15 augustus is er een correctie doorgevoerd. Download hier (Excel) de aanpaste en meest actuele postcodelijst. Op basis van deze lijst is het voor de huisarts mogelijk om de gevolgen van de herijking op basis van de eigen patiëntenpopulatie te berekenen.  

47% minder voor het AOF

Waar het totale bedrag via de opslagtarieven stijgt, daalt het budget voor het AOF met 47%. Dit is een gevolg van de daling van het aantal patiënten in achterstandsgebieden in Amsterdam. Daarnaast daalt het tarief per patiënt waar het AOF-budget op gebaseerd is met bijna 40%, wat een bedrag van € 3,64 per patiënt betekent.

Deze grote daling van het AOF-budget en stijging van de directe bijdrage via het opslagtarief blijft niet zonder gevolgen. Het AOF-bestuur is in gesprek met Amsterdamse huisartsen hoe het beschikbare budget zo slim en gericht mogelijk in te zetten. Ondersteuning die over het algemeen niet of nauwelijks binnen de eigen mogelijkheden van de huisarts ligt, waar het AOF dus van meerwaarde is én blijft.

© 2018 AOF Amsterdam