Nieuws

AOF ondersteuningsmogelijkheden – projecten, waarneming, tolkentelefoon en meer!

Het AOF is opgericht om huisartsen en huisartspraktijken te ondersteunen in hun werk. Dit kan op vele manieren. Sommige zijn goed en breed bekend, maar sommige mogelijkheden wellicht minder. Daarom lichten we hieronder een aantal zaken kort toe:

Projectfinanciering

Heb je een idee om de werkdruk van huisartsen te verlagen of het werkplezier te verhogen? Dan kun je een projectaanvraag indienen bij het AOF voor financiële ondersteuning. Klik hier voor het projectformulier.

De tolkentelefoon

Het AOF vindt het belangrijk dat alle huisartsen in Amsterdam gebruik kunnen maken van de tolkentelefoon voor álle patiënten die de Nederlandse taal onvoldoende machtig zijn. Ook als de huisartsenpraktijk niet lid is van het AOF kan je  dus toch gebruik maken van de financiële regeling van het fonds.
lees meer

Wijksafari

Patiënten in achterstandswijken ondervinden vaker problemen op het sociaal-maatschappelijke domein. En dat kom je als huisarts tegen tijdens het spreekuur. Een goede aansluiting bij de sociaal maatschappelijke initiatieven en wijkzorgnetwerk in de wijk is daarom belangrijk. Het AOF organiseert graag samen met jou een wijksafari voor huisartsenpraktijken in de wijk, waarin je kennis maakt met organisaties uit het sociale domein. 
lees meer

Vacatiegeld voor wijkteamoverleg

Het AOF biedt vacatiegeld aan huisartsen die deelnemen aan overleggen of bijeenkomsten met als doel de wijkzorg samenwerking in de wijk te verbeteren. Dit betreft dus niet de reguliere patiënt gebonden overleggen.
lees meer

 

© 2018 AOF Amsterdam