Nieuws

Bestuursverslag AOF 2018

2019 08 28 geld

Het Achterstandsfonds Amsterdam (AOF) stelt zich ten doel de werkdruk te verbeteren en het werkplezier te verhogen van huisartsen in Amsterdamse achterstandswijken. Dit wil het fonds bereiken door:

  1. Het aanjagen en bevorderen van projecten gericht op problematiek van patiënten in achterstandsgebieden die niet via de reguliere wijze gefinancierd kunnen worden en bijdragen aan de beschreven doelen.
  2. Het ondersteunen van huisartsenzorg door het hanteerbaar houden van de werklast.

Het jaar 2018 stond in het teken van continueren en uitbouwen van bestaande projecten. Dat betekent dat er relatief weinig nieuw aanbod is ontworpen en de huisartsen dezelfde ondersteuning konden gebruiken als in het voorgaande jaar.

Klik hier voor een beknopt verslag over de inzet van de financiële middelen in 2018.

© 2018 AOF Amsterdam