Nieuws

Financiën in de Spreekkamer

2021 02 08 financien id spreekkamerTussen juni 2018 en november 2020 hebben Zorggroep Almere en het lectoraat Schulden en Incasso van Hogeschool Utrecht samengewerkt in het project Financiën in de Spreekkamer aan de ontwikkeling van een interventiepakket. Het doel van het pakket is huisartsen en praktijkondersteuners te helpen om alerter te zijn op geldzorgen, er vaker over in gesprek te gaan en patiënten adequaat door te verwijzen.

Voor huisartsenpraktijken in het hele land is een interventiepakket ontwikkeld waarmee huisartsen en praktijkondersteuners geldzorgen in hun praktijk op een laagdrempelige manier bespreekbaar kunnen maken.

Het pakket bestaat uit producten voor in de wachtkamer en spreekkamer en materiaal dat digitaal met de patiënt kan worden gedeeld. Er wordt geadviseerd om voor het gebruik van het interventiepakket de e-learning te doorlopen. De e-learning is ontwikkeld voor huisartsen en praktijkondersteuners. In vier modules krijgen de deelnemers achtergrondinformatie over de relatie tussen schulden en gezondheid(sbeleving), en handvatten voor het signaleren, bespreekbaar maken en verwijzen bij schulden.

Zowel het interventiepakket als de e-learning zijn gratis en voor iedereen die dat wil te downloaden en toegankelijk. 

In het in december opgeleverde eindrapport zijn de inzichten en resultaten van het project terug te lezen.

 

 

© 2018 AOF Amsterdam