Nieuws

Coaching en intervisie voor assistenten

2021 11 04 intervisie coachingAssistenten vervullen een cruciale spilfunctie in de huisartsenpraktijk. Ook voor hen geldt dat het werk in een praktijk in een achterstandsgebied specifieke uitdagingen met zich meebrengt. Het AOF hecht er veel waarde aan dat ook assistenten goed worden ondersteund.

De afgelopen maanden zijn er dan ook in verschillende praktijken intervisie- en coachingstrajecten voor assistenten gestart. Deze trajecten worden altijd op maat ingericht.

Wil je ook voor jouw praktijk of gezondheidscentrum bekijken wat er mogelijk is? Neem dan contact op met het AOF!


 Zie ook: Dag van de Assistent 

© 2018 AOF Amsterdam