Nieuws

Nieuwe werkwijze per 2023

2022 12 18 begrotingJaarlijks bespreekt het bestuur van het AOF de beoogde bestedingen en budgetverdeling voor het nieuwe jaar. Daarbij wordt rekening gehouden met behoeften die gesignaleerd zijn in het afgelopen jaar in de contacten met huisartsen en in de binnengekomen aanvragen, zodat vanuit de doelstellingen van het fonds de middelen passend besteed worden.

 

Eenmalig budget

Sinds 1 november 2022 tot 1 februari 2023 is het eenmalig mogelijk voor achterstandspraktijken om een individueel budget aan te vragen bij het AOF. Dit betreft een eenmalige en ruime tegemoetkoming aan praktijken, om lucht te bieden aan de onder druk staande huisartsenzorg. Vanuit dit budget kunnen zaken worden betaald die niet regulier worden gefinancierd door het AOF, zoals extra personele inzet en praktijkverbouwingen.

 

Aanvragen per tijdvak

Vanaf 1 januari 2023 gaat het AOF werken met tijdvakken waarin aanvragen ingediend kunnen worden. Na afloop van het tijdvak ontvangen de aanvragers bericht over de toekenning. Deze nieuwe werkwijze beoogt een evenwichtige en rechtvaardige verdeling van de beschikbare middelen. Voorafgaand aan het indienen van een aanvraag is het altijd mogelijk én aan te raden om contact op te nemen om alvast te bespreken wat wel en niet voor vergoeding in aanmerking komt.

  • 1 maart 2023 tot en met 31 maart 2023
  • 1 juni 2023 tot en met 30 juni 2023
  • 1 september 2023 tot en met 30 september 2023
  • 1 november 2023 tot en met 30 november 2023

Deze werkwijze geldt voor alle soorten aanvragen, waaronder team- en individuele coaching; training en scholing; praktijkchecks laaggeletterdheid; en incidentele projecten. Uurgesprekken en tolkentelefoon blijven doorlopend beschikbaar. Uiteraard blijft het AOF ook regelmatig trainingen op basis van open inschrijving aanbieden.

Overzicht vergoedingen AOF 2023

 

© 2018 AOF Amsterdam