AOF | Achterstands Ondersteunings Fonds

voor huisartsenzorg in Amsterdamse en Almeerse achterstandswijken

Het AOF ondersteunt huisartsen in achterstandswijken in Amsterdam en Almere en beoogt daarmee de werkdruk te verlagen. Hiervoor ontvangt het AOF voor beide steden afzonderlijk van elkaar een budget via de zorgverzekeraar. Deze budgetten worden gescheiden van elkaar ingezet voor ondersteuning.

Ons aanbod richt zich op:

  • sociale maatschappelijke problematiek
  • taal- en cultuurbarrières
  • beperkte gezondheidsvaardigheden

Er is specifiek aanbod voor Amsterdam en Almere. Daarnaast hebben Amsterdamse huisartsen de mogelijkheid om een projectidee in te dienen en hiervoor financiële ondersteuning te krijgen.

Werk je in of met een huisartsenpraktijk in een achterstandswijk en heb jij een idee voor een project dat aansluit bij onze doelen? Laat het ons weten via het projectformulier of neem contact met ons op. 

Wil je meer weten over het AOF?
Bel of mail met de projectleider!
Hiske Stokvis
Hiske Stokvish.stokvis@elaa.nl
06 420 64 321

Laatste nieuws

Covid-19 en achterstandswijken

NOS Nieuws probeert in kaart te brengen wat de gevolgen van de coronacrisis zijn in achterstandswijken. Hiervoor heeft de NOS een online vragenlijst opgesteld. Zij...

Filmpjes over de Ramadan in coronatijd

De afgelopen week heeft de GGD Amsterdam samen met de afdeling Diversiteit en Pharos gewerkt aan filmpjes over ‘Samen een gezonde en veilige Ramadan’. Bedoeld om breed...

Netwerk huisartsen in achterstandswijken op haweb

Het netwerk huisartsen in achterstandswijken op Haweb is ingericht voor huisartsen werkzaam in achterstandswijken. Informatie over onderwerpen die verband houden met...

Almeers aanbod

Amsterdams aanbod