Coaches

Elles Bindels

Arts & coach van zorgprofessionals

 

"People never care how much you know until they know how much you care."  John C. Maxwell

Jouw werk en de context waarin je functioneert zijn steeds in verandering. Dat geldt voor je vak en voor de relaties waarmee je werkt. Ook samenwerkingsvormen en de maatschappij zijn voortdurend in transitie. Als je professionele werkelijkheid zo sterk in beweging is, is de noodzaak groot om te weten waar je houvast hebt, wat je kunt loslaten en waar je je hebt te vernieuwen zonder jezelf kwijt te raken. Het gaat erom dat je als professional weet of ontdekt waar je van bent, wat je wilt in je vak, waar je passie zit, en daar verbinding mee blijft maken. 

 

 

 

Over Elles Bindels 

Al vanaf mijn coschappen interesseerde ik me sterk voor ook de niet-medische competenties. Ik volgde opleiding in diverse communicatie-, gedrags-, en persoonlijkheidsmodellen. Ik vind een systemische kijk hierbij van groot belang. Mijn aandacht gaat vooral uit naar reflectie, zelfzorg en professionele identiteit van zorgprofessionals, omdat je zelf instrument bent in al je contacten. Het gaat vaak over de vraag: Hoe kan ik de dokter/zorgprofessional zijn die ik altijd voor ogen had, op een manier die zinvol en houdbaar blijft voelen? 

Ik deed tien jaar lang ervaring op als arts in multidisciplinaire teams in met name de psychiatrie, de JGZ en de revalidatiesector. Daarnaast was ik docent en trainer binnen het medisch curriculum. Ik heb geleerd ook op creatieve manieren te helpen zoeken naar wat de ander helpt in een herstel- of ontwikkeltraject.

Mijn praktijk heb ik ‘Vanuit Bewustzijn in beweging’ genoemd, omdat het vergroten van je bewustzijn voorafgaat aan groei of herstel en dit uitgangspunt terugkomt in alle theorieën waar ik me door laat inspireren. Geen enkele theorie is heilig. Toepassing van welk model dan ook heeft alleen zin als je het op een zinvolle manier kunt verbinden aan jouw persoonlijke ervaring.

Ik houd me naast mijn coaching bezig met het initiëren en ontwikkelen van trainingen voor zorgprofessionals en academici op het gebied van effectieve, verbindende communicatie en gedrag, het vergroten van je mentale flexibiliteit en specifiek ook over het omgaan met de impact van incidenten in de zorg. 

Coaching en mijn werkwijze

In de hectiek van alledag heb je nauwelijks tijd om bij jezelf stil te staan. Af en toe vertragen is cruciaal om je verder te ontwikkelen in de door jou gewenste richting. Het kan bij coaching gaan om het (nog) niet gevoerde gesprek te voeren. En om te voelen wat al je ervaringen voor jou betekenen. Om van daaruit steeds terug te komen bij jouw waarden en behoeften. Dan blijf je dicht bij waar het je allemaal om draait in jouw leven en werk. Omdat je buiten je eigen werkcontext de tijd en ruimte neemt om stil te staan bij wat er in je omgaat, stimuleer je verfrissing van je perspectief en ga je nieuwe mogelijkheden zien. 

Ik sta als coach naast je en daag je uit om vanuit verschillende perspectieven naar je ontwikkelvraag te kijken. Ik nodig je ook uit om in beweging te komen op manieren die voor jou werken. In de coaching combineer ik waar gewenst theoretische verdieping met toepassing in de praktijk van jouw werk en leven. Ik hanteer een integratieve, persoonsgerichte aanpak. Ik integreer concepten en inzichten uit de Acceptance and Commitment Therapie, TA en Functional Fluency en Verbindende Communicatie. 

 

Ik werk vanuit nieuwsgierigheid voor jouw beleving en vragen, vanuit openheid en gelijkwaardigheid. Niemand weet beter wat het beste voor jou is dan jijzelf. Jij bent zelf de expert van jouw leven en jouw ervaringen en jij bent degene die betekenis kan geven aan welke vorm van begeleiding dan ook. Als coach ben ik meer een tijdelijke gids in je leven. 

Ik lever graag een bemoedigende bijdrage aan jouw ontwikkelvraag.

Indien gewenst kan er aan het begin van het traject een gevalideerd gedragsanalyse instrument worden ingezet, de Temple Index of Functional Fluency. Deze kan een mooi startpunt van het coachingstraject bij mij vormen. Het maakt helder hoe jij momenteel je energie verdeeld over effectieve en minder effectieve gedragingen. Ik ben als provider voor deze T.I.F.F. analyses gecertificeerd. 

Ik werk vanuit Weesp maar kom ook op locatie in Amsterdam, Almere, Utrecht en omgeving.

 

Terug

© 2018 AOF Amsterdam