Wat is het AOF?

Het Achterstands Ondersteunings Fonds (AOF) ondersteunt huisartsen in achterstandswijken in Amsterdam en Almere.

In achterstandswijken is sprake van een grote(re) concentratie van ongezondheid, sociale maatschappelijke problematiek, taal-/cultuurbarrières en personen met beperkte gezondheidsvaardigheden. Deze kwetsbare patiëntengroepen vergen extra zorg en aandacht. Huisartsenpraktijken in deze wijken hebben hierdoor te maken met een complexere zorgvraag en een zwaardere werklast.

Met behulp van het aanbod werken we aan betere zorg voor patiënten in achterstandswijken. Het aanbod richt zich op: sociale maatschappelijke problematiek, taal-/cultuurbarrières en beperkte gezondheidsvaardigheden.

Visie

Huisartsen in achterstandswijken, ofwel achterstandsdokters, hebben te maken met een hogere werkdruk dan reguliere huisartsen. Doordat patiënten uit achterstandswijken meer te maken hebben met complexere problematiek en multimorbiditeit komt er veel meer op het bordje van de huisarts terecht. Het doel van het AOF is dan ook om de werkdruk van de achterstandsdokters te verlagen.

Dit doen wij door enerzijds met een aanbod voor huisartsen gericht op deze achterstandsproblematiek. Zoals de tolkentelefoon, nascholing over patiënten met laaggeletterdheid of coaching bij hoge werkdruk. Anderzijds biedt het AOF huisartsen de mogelijkheid om eigen ideeën voor verbeteringen in korte plannen in te dienen en hiervoor op maat financiering te krijgen.

Financiering van het AOF

 Sinds 1 juli 1996 ontvangt elke huisarts een toeslag per patiënt die in een achterstandspostcode woont. Deze opslag is verwerkt bij het inschrijvingstarief via de zorgverzekeraar. Iedere regio ontvangt daarnaast een bedrag per patiënt woonachtig in een achterstandspostcode in de regio. Dit bedrag wordt overgemaakt door Zorgverzekeraars Nederland. Dit laatste vormt het budget van het AOF.

De criteria om te bepalen of de populatie in een postcodegebied wel of geen achterstandswijk is, zijn de volgende:

  1. Percentage inwoners met laag inkomen
  2. Percentage niet–actieven
  3. Percentage niet-Westerse allochtonen of Midden- en Oost-Europeaan

In totaal zijn er anderhalf miljoen mensen in Nederland met een achterstandssituatie. De postcodelijst met achterstandspostcodes is hier terug te vinden

Klik hier om de beschikbare vergoedingen AOF 2023 te zien.

Bestuur

  • Voorzitter Martine Samsom (huisarts)
  • Penningmeester Edmée van den Akker (Zilveren Kruis)
  • Lid Anique Jansen (Zilveren Kruis)
  • Lid David Koetsier (huisarts)
  • Lid Daphne Tabak (huisarts)
  • Lid Noor Compier Mahboob (huisarts)

Medewerkers


Sabina_Mak

      Sabina Mak
       projectleider
       s.mak@elaa.nl 

       06 - 435 62 518

 


Emmy_Wolfswinkel     
      Emmy Wolfswinkel
    
   adviseur 
       e.wolfswinkel@elaa.nl 

       06 - 141 68 664

 

Mischa_van_der_Graaff
      Mischa van der Graaff
       projectmedewerker
       m.vandergraaff@elaa.nl
       06 483 95 573

© 2018 AOF Amsterdam