AOF | Achterstands Ondersteunings Fonds

voor huisartsenzorg in Amsterdamse en Almeerse achterstandswijken

Het AOF ondersteunt huisartsen in achterstandswijken in Amsterdam en Almere en beoogt daarmee de werkdruk te verlagen. Hiervoor ontvangt het AOF voor beide steden afzonderlijk van elkaar een budget via de zorgverzekeraar. Deze budgetten worden gescheiden van elkaar ingezet voor ondersteuning.

Ons aanbod richt zich op:

  • sociale maatschappelijke problematiek
  • taal- en cultuurbarrières
  • beperkte gezondheidsvaardigheden

Er is specifiek aanbod voor Amsterdam en Almere. Daarnaast hebben Amsterdamse huisartsen de mogelijkheid om een projectidee in te dienen en hiervoor financiële ondersteuning te krijgen.

Werk je in of met een huisartsenpraktijk in een achterstandswijk en heb jij een idee voor een project dat aansluit bij onze doelen? Laat het ons weten via het projectformulier of neem contact met ons op. 

Wil je meer weten over het AOF?
Bel of mail met de projectleider!
Hiske Stokvis
Hiske Stokvish.stokvis@elaa.nl
06 420 64 321

Laatste nieuws

Toolkit Krachtige basiszorg biedt handvatten voor de aanpak van complexe zorg in de wijk

In Amsterdam (Banne Buiksloot en Zuidoost), Den Haag, Rotterdam en Utrecht werken professionals uit de eerstelijnszorg en het sociale domein samen in de wijkaanpak...

Online tool - Persoonsgerichte zorg in de eerste lijn

Pharos biedt gratis een menukaart persoonsgerichte zorg aan. Deze menukaart biedt zorgverleners in de eerste lijn praktische handvatten om nog betere persoonsgerichte...

Informatiemateriaal over testen beschikbaar

Speciaal voor groepen die moeite hebben met taal en lezen zijn er posters met pictogrammen over het belang van testen en thuisblijven bij klachten. Ook zijn er...

Almeers aanbod

Amsterdams aanbod