AOF | Achterstands Ondersteunings Fonds

voor huisartsenzorg in Amsterdamse en Almeerse achterstandswijken

Het AOF ondersteunt huisartsen in achterstandswijken in Amsterdam en Almere en beoogt daarmee de werkdruk te verlagen. Hiervoor ontvangt het AOF voor beide steden afzonderlijk van elkaar een budget via de zorgverzekeraar. Deze budgetten worden gescheiden van elkaar ingezet voor ondersteuning.

Ons aanbod richt zich op:

  • sociale maatschappelijke problematiek
  • taal- en cultuurbarrières
  • beperkte gezondheidsvaardigheden

Heb je zelf een idee voor een project dat aansluit bij de doelen van het AOF?
Laat het ons weten via het projectformulier of neem contact op. 

NIEUW

Eenmalig budget

Het AOF stelt aan iedere achterstandspraktijk in Amsterdam en Almere een eenmalig budget beschikbaar om lucht te bieden aan praktijken in de zeer grote krapte van dit moment. Het betreft budget voor zaken die normaliter niet door het AOF worden gefinancierd. 

Het budget is uitsluitend te besteden aan één of meerdere keuzeopties. Deze keuzes zijn bepaald op basis van de gesignaleerde behoefte onder achterstandspraktijken en worden verondersteld bij te dragen aan de verbetering van het werkplezier en de verlichting van de werkdruk van praktijken in een achterstandsgebied. 

Lees meer...

Heb je een vraag over het AOF?
Wij staan je graag te woord!

Hiske Stokvis


Hiske Stokvis

projectleider
h.stokvis@elaa.nl
06 420 64 321

 

Mischa van Graaf aof projectmedewerker


Mischa van der Graaff

projectmedewerker
m.vandergraaff@elaa.nl
06 483 95 573

Aanbod

AOF stimuleringsbudget BBL-werkplekken

Een goed bemenst en goed functionerend assistententeam is de olie in de machine van de huisartsenpraktijk. Het is belangrijk dat er voldoende stageplaatsen beschikbaar...

Luister naar de Ik 'Ontmoet Mij'-podcasts

ZINA rolt al tien jaar lang de tapijten uit voor mannen en vrouwen met een migratieachtergrond om zich met de lichaamsgerichte training 'Ik Ontmoet Mij' te helen.

Coaching en intervisie voor huisartsen

Huisartsen in achterstandswijken hebben het druk. Gemiddeld gezien nog drukker dan huisartsen in niet-achterstandswijken, terwijl ook hier de werkdruk al ongewoon hoog...

© 2018 AOF Amsterdam