Nieuws

Eenmalige compensatie gemiste achterstandswijkvergoeding

Declaraties van het opslagtarief worden afgewezen of niet ontvangen als het adres van de patiënt zoals bekend bij de huisartspraktijk niet overeenkomt met de BRP (basisregistratie personen) die de zorgverzekeraar hanteert. Hierdoor is er in de afgelopen drie jaar ruim vijftien miljoen euro minder naar de huisartsenpraktijken in achterstandswijken gegaan.

Krachtige Basiszorg wordt uitgebreid

Het aantal huisartsenpraktijken dat meedoet met Krachtige Basiszorg wordt uitgebreid naar 28. Zilveren Kruis en de Amsterdamse Huisartsenalliantie hebben daarover overeenstemming bereikt. 

Digitale goodiebags Pharos

Pharos biedt voor huisartsen nuttige informatie en aanbod op het gebied van gezondheidsverschillen.

Online aanvragen ad-hoc tolk

Het AOF vergoedt het gebruik van de tolkentelefoon voor alle huisartsen in Amsterdam en Almere.

Dag van de Assistent 8 juni 2023

Na een geslaagde Dag van de Assistent in 2022 organiseert het AOF ook dit jaar weer een bijeenkomst voor doktersassistenten.

Eerste tijdvak voor projectaanvragen is geopend

Sinds januari werken we met tijdvakken voor projectaanvragen. Het eerste tijdvak is geopend en loopt tot en met 31 maart 2023. 

Tjong Khoe, gepensioneerd huisarts uit Zeeburg

Tjong Khoe is dit jaar na 28 jaar met pensioen gegaan. Zijn huisartsenpraktijk zat aan de Insulindeweg in Zeeburg. Dit is de eerste van een serie korte interviews met huisartsen die vertellen over hun werkervaringen in wijken met veel achterstand. 

Achterstandspostcodes 2023

Per 1 januari 2023 wordt de lijst van achterstandspostcodes herzien. Dat betekent dat er nieuwe postcodes bijkomen en dat bestaande postcodes afvallen. 

Onderzoek naar ervaringen van huisartsen met praktijken op het snijvlak van gender en cultuur

Huisartsen in Nederland krijgen soms te maken met wat bekend staat als schadelijke culturele praktijken, zoals vrouwenbesnijdenis, maagdelijkheidstesten, huwelijksdwang, en eer-gerelateerd geweld. Dit zijn praktijken op het snijvlak van cultuur en gender; in Nederland zijn het vooral vrouwen met een migratieachtergrond die ermee te maken krijgen.

Brochure voedings- en leefstijladviezen voor laaggeletterden en anderstaligen

Els van Beek, praktijkondersteuner somatiek in praktijk Mozaïek in Rotterdam-Zuid, heeft in haar werk te maken met een grote groep patiënten van niet-westerse afkomst. De taalbarrière vormde vaak een probleem in de communicatie met patiënten over hun voeding en leefstijl. Daarom heeft zij samen met huisarts Janneke Michiels en leefstijlcoach Chantal Weijman een brochure ontwikkeld waarin leefstijladvies wordt gegeven, vrijwel volledig op basis van duidelijk herkenbare afbeeldingen. 

Nieuwe werkwijze per 2023

Jaarlijks bespreekt het bestuur van het AOF de beoogde bestedingen en budgetverdeling voor het nieuwe jaar. Daarbij wordt rekening gehouden met behoeften die gesignaleerd zijn in het afgelopen jaar in de contacten met huisartsen en in de binnengekomen aanvragen, zodat vanuit de doelstellingen van het fonds de middelen passend besteed worden. 

AOF stimuleringsbudget BBL-werkplekken

Een goed bemenst en goed functionerend assistententeam is de olie in de machine van de huisartsenpraktijk. Het is dan ook belangrijk dat er voldoende stageplaatsen beschikbaar zijn om nieuwe assistenten op te leiden. Dat vergt een investering, maar levert ook veel op voor de arbeidsmarkt én voor de huisartsen. Een stagiaire levert een concrete bijdrage in de praktijk. 

© 2018 AOF Amsterdam