Coaches

Hans Vonk

Filosofisch coach

'Mijn werk overstelpt mij, wat kan ik doen?’, 'Ik zit met een ingewikkeld keuzeprobleem, waar te beginnen?, 'Ik heb een ethisch dilemma, hoe kom ik daar uit?', ‘Waarom werken we toch zo moeizaam samen?’, ‘Ik wil mijn handelen moreel verantwoorden, hoe doe ik dat?’.

Zomaar een greep uit de vragen waar artsen mee kunnen zitten. Kwesties die onoverzichtelijk en ingewikkeld zijn en om tijd, aandacht en verheldering vragen.

Filosofische coaching

In een filosofisch gesprek leg je een vraagstuk voor, omdat je in je denken bent vastgelopen. Je hebt behoefte aan nieuwe ideeën en mogelijkheden. Door middel van praktisch filosoferen wordt onderzocht wat precies het probleem is dat je bezig houdt. Reflectie doet je ontdekken wat precies het kernpunt is en welke vraag er in zit. Vooronderstellingen en vaste overtuigingen worden kritisch tegen het licht gehouden.

  • Je gaat onderscheid maken tussen wat er in de werkelijkheid gebeurt en welke betekenissen jij eraan geeft.
  • Je gaat je eigen belangen, drijfveren en waarden kritisch beschouwen.
  • Je ontwikkelt een open en niet oordelende houding ten opzichte van je eigen denken en doen.
  • Je onderzoekt je eigen praktische wijsheid en ontdekt nieuwe mogelijkheden.
  • Je gaat vaststellen welk gedrag daar bij kan horen en welke acties je wil gaan ondernemen.
  • Je kunt verantwoording afleggen over gemaakte keuzes.

Over Hans Vonk

Mijn naam is Hans Vonk. Ik ben filosofisch counselor en voer gesprekken volgens de socratische methode. Ik gebruik de praktische filosofie om met individuen of groepen door middel van dialoog tot nieuwe ideeën en inzichten te komen. 

Praktisch filosoferen geeft geen directe antwoorden, maar onderzoekt de vragen en maakt daardoor antwoorden mogelijk.

Terug

© 2018 AOF Amsterdam