Nieuws

Niet verzekerde patiënten?

Een veelgehoord probleem is een groep onverzekerde patiënten in de populatie van de huisarts. Deze groep zou mogelijk in achterstandswijken groter zijn. Om deze situatie beter te begrijpen hebben Jolien Schulte en Marije Holtrop de eigen patiëntenpopulatie onderzocht. 

Uit cijfers van VWS blijkt dat 0,12% van de mensen in Nederland niet verzekerd is. In de praktijk van Marije was dit ruim het tienvoudige. Het zouden 4 personen moeten zijn, maar het waren er 58.

Jolien heeft alle 58 patiëntendossiers onderzocht en contact opgezocht met deze mensen. Hieruit bleek dat 30 mensen in het buitenland verzekerd waren, 15 mensen geen patiënt meer waren van de praktijk en 8 mensen ondertussen wel een verzekering hadden. Van de overige 5 personen is aannemelijk dat zij onverzekerd zijn. Een aantal in lijn met het gemiddelde van de VWS-cijfers.

Wanneer je te maken hebt met een relatief grote groep onverzekerden, dan loont het waarschijnlijk de moeite om de verzekerde situatie van deze mensen nader te bekijken.

Zie voor meer informatie over het onderzoek van Jolien Schulte en Marije Holtrop het rapport.

© 2018 AOF Amsterdam