Nieuws

De druk op de werkweek van de huisarts blijft groot – AOF biedt ondersteuning

De huisartsen hebben het al jaren heel erg druk. Ook in het recente onderzoek van het Nivel is dit weer een belangrijke uitkomt. De vele uren en de hoge werkdruk die ervaren wordt is een belangrijke oorzaak van de hoge stress bij huisartsen.

Het AOF biedt op allerlei manieren ondersteuning voor huisartsen in achterstandswijken om de werkdruk te verlagen. Dit is praktisch zoals het inzetten van een tolkentelefoon, maar ook organisatorisch of persoonlijk door coaching te bieden om beter om te gaan met de ervaren werkdruk. Kijk hier voor alle mogelijkheden.

Het onderzoek van Nivel laat duidelijk zien dat er een hoge werkdruk is. Op basis van een kleine veertigduizend metingen blijkt dat huisartsen gemiddeld werkweken maken van 59 uur bij 1 FTE. Gemiddeld werken huisartsen 75% en maken in dit verband 44 urige werkweken. Van deze tijd wordt iets meer dan de helft direct besteed aan patiënten en een kwart niet direct aan de patiënt. De overige tijd wordt niet aan patiënten besteed. Zie hier het volledige onderzoek.

© 2018 AOF Amsterdam