Nieuws

Zorg aan mensen met een niet-Nederlandse achtergrond

Zorg aan mensen met een niet-Nederlandse achtergrond en laaggeletterden kan lastig zijn. Op de website huisarts-migrant is er voor praktijkondersteuners veel informatie en materiaal die hen hierbij kunnen ondersteunen. Chronische ziekten komen aan bod, zoals diabeteshart- en vaatziekten en COPD.

Huisarts-migrant sluit aan bij de NHG standaarden en geeft aanvullende informatie met betrekking tot zorg voor migranten en laaggeletterden. Daarnaast is informatie te vinden over: Taalbarrière, cultuurverschillen, etnisch bepaalde ziektebeelden en eenvoudig voorlichtingsmateriaal in het Nederlands en in andere talen.

Bron: Huisarts-Migrant

© 2018 AOF Amsterdam