Nieuws

Nieuw AOF aanbod: het uurgesprek!

Zoals eerder aangekondigd is vanaf 2019 het ondersteuningsaanbod van het AOF gewijzigd. Veel zaken blijven ongewijzigd. De individuele ondersteuning met individuele budgetten die via de AOF website geregeld werden zijn echter vervallen. Nieuw in 2019 is onder andere de vergoeding van het uurgesprek.

Het uurgesprek

Een veelgehoorde wens van huisartsen in achterstandswijken is meer tijd voor patiënten waar een breder en meer diepgaand gesprek nodig is alsook afstemming met zijn of haar netwerk. Hiervoor is binnen de reguliere afspraken weinig mogelijk, ook wanneer er een dubbel consult is. Zo komt het regelmatig voor dat huisartsen dit soort tijd in eigen tijd doen al dan niet aan het einde van de werkdag.

In Utrecht is een periode getest met het uurgesprek. Huisartsen kregen de mogelijkheid om een uur te weiden aan één patiënt om te doen wat nodig is. Dit uur werd vergoed door het Utrechtse fonds voor achterstandswijken. Deze proef is onderzocht door het Radboudumc en de uitkomst is bijzonder positief, zo is onder andere:

  • het aantal terugkerende bezoeken van ‘veelgebruikers’ gedaald na het uurgesprek;
  • de situatie en vraag van de patiënt beter in beeld gekomen en er een beter passende oplossing hiervoor gekomen na het uurgesprek;
  • is de ervaren werkdruk door huisartsen gedaald.

Tegelijkertijd was het gebruik van het uurgesprek wel gebonden aan een aantal voorwaarden. De huisarts was verplicht vooraf de reden en het doel van het uurgesprek aan te geven en achteraf de uitkomst. Uit het onderzoek blijkt verder dat het gebruik heel effectief heeft plaatsgevonden: het gebruik was niet groot en was alleen ingezet bij de patiënten die hier écht baat bij hadden. 

Een andere conclusie uit het onderzoek is dat het slim organiseren van dit uurgesprek ook positief heeft gewerkt bij huisartsen. Een voorbeeld is dat een huisarts een middag per maand deze gesprekken inplande en tijdens deze middag een waarnemer inhuurde voor de reguliere consults.

Het AOF heeft besloten om het uurgesprek ook te faciliteren voor de Amsterdamse en Almeerse huisartsen in achterstandswijken. Het aanvragen en declareren duurt niet meer dan enkele minuten. 

Ga naar het uurgesprek

© 2018 AOF Amsterdam