Nieuws

Voorgenomen herijking postcodegebieden per 01-01-2019

Momenteel loopt er een traject onder leiding van de NZA om de achterstandsgebieden ter herijken. De huidige systematiek geeft niet alle achterstandswijken de steun waar het recht op heeft waardoor de werkdruk te hoog is, de praktijk te groot en de vergoeding te laag. Hierdoor komt ook de patiënt in achterstandswijken tekort komt.  

Binnen de huidige systematiek heeft met name het kenmerk ‘omgevingsadressendichtheid’ een perverse prikkel op de resultaten. Zo komt het bijvoorbeeld voor dat door een park in Holendrecht de huisartsen in deze wijk niet in aanmerking voor deze gelden terwijl de praktijk laat zien dat er wel degelijk grote mate van achterstand is.

Ook houdt de huidige systematiek geen rekening met multi-morbiditeit, terwijl dit van grote invloed is de huisartsenzorg juist in achterstandswijken waar dit meer voorkomt. In het huidige hoofdlijnenakkoord wordt dit ook gezien als een belangrijke oorzaak op de toegenomen werkdruk binnen de huisartsenzorg.

De NZA is in overleg met verschillende partijen om per 01-01-2019 de achterstandswijken te herijken en de systematiek te verbeteren. Het lijkt erop dat de streefsituatie om de financiering meer op basis van zorgzwaarte in te richten op de langere termijn gaat plaatsvinden, maar een stap in de goede richting juichen wij toe. 

Wanneer er meer bekend is over de aankomende herijking zullen wij hierover berichten. Lees ook

© 2018 AOF Amsterdam