Nieuws

Online tool - Persoonsgerichte zorg in de eerste lijn

2020 10 22 pharosmenukaat2Pharos biedt gratis een menukaart persoonsgerichte zorg aan. Deze menukaart biedt zorgverleners in de eerste lijn praktische handvatten om nog betere persoonsgerichte zorg te leveren. Het biedt managers en bestuurders van zorggroepen en gezondheidscentra adviezen om persoonsgerichte zorg te faciliteren en onderdeel te maken van visie en beleid.

 

Wat is persoonsgerichte zorg?

Dit is zorg waarin de patiënt als mens centraal staat en niet zijn aandoening. Het is zorg die aansluit bij de vaardigheden, sociale omstandigheden, waarden en behoeften van patiënten. Empathisch vermogen, continuïteit in de zorg, het kennen van de patiënt en begrijpelijke communicatie dragen daar aan bij. Persoonsgerichte zorg is extra van belang bij patiënten in achterstandssituaties, bij wie vaak sprake is van complexe problematiek en minder goede gezondheidsvaardigheden.

 

Wat levert persoonsgerichte zorg op?

Empathische, persoonsgerichte zorg leidt niet alleen tot meer tevredenheid van de patiënt en de arts, maar heeft een directe gunstige invloed op de gezondheid. Het draagt bij aan een completer beeld van de patiënt, waardoor eerder en beter bepaald kan worden welke type zorg of ondersteuning nodig is, helemaal bij patiënten met complexe problematiek Ook zorgt het voor een goede aansluiting bij de kennis en vaardigheden van patiënten, zodat adviezen, verwijzingen en medicatievoorschriften beter begrepen worden en de patiënt in staat is samen met de arts te beslissen over het beleid.

Naar de menukaart

Bron: Pharos 

© 2018 AOF Amsterdam