Nieuws

Toolkit Krachtige basiszorg biedt handvatten voor de aanpak van complexe zorg in de wijk

2020 10 26 toolkit krachtige basiszorgIn Amsterdam (Banne Buiksloot en Zuidoost), Den Haag, Rotterdam en Utrecht werken professionals uit de eerstelijnszorg en het sociale domein samen in de wijkaanpak Krachtige basiszorg. Gezamenlijk bieden zij integrale persoonsgerichte zorg dicht bij huis voor mensen met een stapeling van medische en sociaalmaatschappelijke problemen. Voor de aanpak is de Toolkit Krachtige basiszorg samengesteld door onderzoekers van het Nivel en Stichting Overvecht Gezond. 

Krachtige basiszorg is in Overvecht ontwikkeld en geïntroduceerd in de vier grote steden maar kan overal in Nederland worden toegepast. De Toolkit Krachtige basiszorg geeft een beschrijving van de aanpak en bevat de instrumenten en visiedocumenten zoals die in de loop van de tijd in Overvecht zijn ontwikkeld.

 

Handvatten implementatie integrale, complexe zorg in de wijk

De Toolkit Krachtige basiszorg biedt handvatten voor het implementeren van integrale zorg in de wijk voor patiënten met complexe zorgvragen. De instrumenten en documenten mogen door iedereen gebruikt worden die geïnteresseerd is in Krachtige basiszorg en deze aanpak in de eigen wijk wil opzetten.

 

Krachtige basiszorg biedt zorg dichtbij huis in complexe zorgsituaties

Gezondheidsklachten en sociaalmaatschappelijke problemen hangen vaak samen en versterken elkaar. Gestapelde problematiek doet zich relatief vaak voor in achterstandswijken. Om mensen met meerdere, complexe problemen goed te helpen schiet ‘reguliere’ zorg soms tekort en is er behoefte aan maatwerk. In Krachtige basiszorg bieden professionals uit de eerstelijnszorg en het sociaal domein samen integrale persoonsgerichte zorg dicht bij huis, voor mensen met een stapeling van medische en sociaal-maatschappelijke problemen. Het is een manier van kijken, leren en doen door álle professionals op gebied van zorg, sociaal welzijn en preventie in de wijk.

Bron: Nivel

 

Meer informatie

© 2018 AOF Amsterdam