Nieuws

AOF stimuleringsbudget BBL-werkplekken

Inleiding

Een goed bemenst en goed functionerend assistententeam is de olie in de machine van de huisartsenpraktijk. Het is belangrijk dat er voldoende stageplaatsen beschikbaar zijn om nieuwe assistenten op te leiden. Dat vergt een investering, maar levert ook veel op voor de arbeidsmarkt en daarmee direct ook voor huisartsen. In directe zin levert een stagiaire ook een concrete bijdrage in de praktijk. Dat geldt met name voor BBL-stagiaires, die 2 tot 4 dagen per week werken; zij hebben een arbeidscontract volgend aan de CAO huisartsenzorg. Een BBL opleiding duurt anderhalf jaar tot 2 jaar.

Een praktijk die een BBL-er in dienst neemt, betaalt in sommige gevallen de opleiding en loonkosten en kan daarvoor aanspraak maken op 2 soorten vergoeding, per jaar per plek:

 • Kosten fulltime: 31.649 euro
 • Bijdrage Stagefonds Zorg: 2478 euro
 • Bijdrage subsidieregeling Praktijkleren: 2.700 euro

Dat betekent dat een praktijk voor een fulltimeplek ongeveer 25.000 euro kosten maakt. Meestal werkt een BBL-er parttime. De praktijk investeert tijd om de student te begeleiden, en de student is niet 100% boventallig. De inzetbaarheid neemt gedurende de opleiding toe. BBL-ers leveren dus ook extra handen op in de praktijk én blijven na hun opleiding vaak werkzaam in die praktijk. Daar kunnen ook afspraken over worden gemaakt als u de opleiding ook betaald.
Het is waardevol als deze opleidingsplekken óók in achterstandspraktijken zijn. Het AOF wil graag bijdragen aan het creëren van meer BBL-werkplekken en stelt daarom budget beschikbaar voor praktijken die een BBL-er in dienst nemen.

Regeling

 • Gedurende het eerste (kalender)jaar van de BBL-er vergoedt het AOF 50% van de werkgeverslasten, tot een maximum van €10.000,00 per BBL-werkplek
 • Maximaal 10 praktijken kunnen van de regeling gebruik maken
 • Een praktijk kan voor maximaal één BBL-plek een aanvraag indienen
 • Aanvragen kunnen worden ingediend vanaf 17 mei 2022
 • Aanvragen worden beoordeeld in tijdvakken van 4 weken; indien er meer aanvragen binnenkomen, krijgen kleinere prakijken voorrang
 • Indien na de eerste periode nog budget beschikbaar is, opent het volgende tijdvak van 4 weken (en zo verder)
 • Na toekenning wordt 50% van het toegekende budget na einde proeftijd van de BBL-er uitgekeerd. Na einde van het kalenderjaar wordt de resterende 50% uitgekeerd
 • Bij uitval gedurende het eerste kalenderjaar vindt een verrekening naar rato plaats

Proces

 • De (voorlopige) aanvraag bij het AOF kan al worden ingediend voordat er een kandidaat voor de BBL-plek is. Nadat de aanvraag is toegekend, verplicht de praktijk zich te starten met de procedure
 • Zodra een kandidaat wordt aangenomen, wordt een arbeidscontract volgens de CAO Huisartsenzorg opgemaakt. De kandidaat start met een proeftijd van één maand. Na het goed doorlopen van de proeftijd ontvangt het AOF het definitieve aanvraagformulier met de berekening van de werkgeverslasten en een kopie van het arbeidscontract.
 • Na afloop van het kalenderjaar, of eerder indien de BBL-er onvoorzien stopt, ontvangt het AOF het tweede aanvraagformulier voor het resterende budget. De BBL-er ondertekent een verklaring van deelname.

Subsidie aanvragen?
Neem contact op met het AOF via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of 06-420 643 21

Regiorecruiter Coördinatiepunt Amsterdam
De regeling geldt voor zowel Amsterdam als Almere. Amsterdamse huisartsen kunnen voor inhoudelijke vragen en ondersteuning bij werving en subsidieaanvragen terecht bij de Regiorecruiter vanuit de Amsterdamse Huisartsenalliantie:

Via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of 06 - 215 224 68

© 2018 AOF Amsterdam