Nieuws

Indienen projectaanvragen AOF tijdvak 2 2024

2023 03 10 tijdvakaanvragenSinds vorig jaar hanteert het AOF een gewijzigde werkwijze rond het aanvragen van vergoedingen. 

Er wordt gewerkt met tijdvakken waarin, via de website, een aanvraag kan worden ingediend. Het tweede tijdvak van 2024 opent op 1 mei 2024 en loopt tot en met 31 mei 2024. Na die datum ontvangen aanvragers binnen twee weken bericht over hun aanvraag. Voorafgaand aan het indienen van een aanvraag, is het altijd mogelijk en aan te raden om contact op te nemen, om alvast te bespreken wat wel en niet voor vergoeding in aanmerking komt.

Deze werkwijze geldt voor alle soorten aanvragen, waaronder team- en individuele coaching; training en scholing; praktijkchecks laaggeletterdheid; en incidentele projecten.

Meer informatie en het aanvraagformulier vind je hier.

Het volgende aanvraag-tijdvak loopt van 1 tot en met 30 september 2024.

© 2018 AOF Amsterdam