Amsterdams aanbod

Laaggeletterdheid

Leer laaggeletterdheid herkennen

Doe mee met de training

In Nederland zijn ongeveer 2,5 miljoen mensen laaggeletterd. Laaggeletterden hebben moeite met het begrijpen en lezen van informatie of het opvolgen van instructies. Dit kan gevolgen hebben voor het juiste medicijngebruik of de therapietrouw. Lees hier alles over wat u kunt doen in uw praktijk.

Trainingen worden door het AOF aangeboden in multidisciplinair verband, waarbij de nadruk ligt op kennis en herkennen van laaggeletterden. Daarnaast biedt het AOF trainingen voor FTO’s waarin de huisartsen en apothekers samen afspraken maken om de therapietrouw van laaggeletterde patiënten te verbeteren.

Wat kunt u nog meer doen?

Communicatiemiddelen