This image for Image Layouts addon

WIJKGERICHT OVERLEG

Help de wijkzorg samenwerking in jouw wijk verbeteren

In toenemende mate worden huisartsen betrokken bij ontwikkelingen in de wijk, vaak geïnitieerd door de gemeente Amsterdam. Het AOF biedt vacatiegeld aan huisartsen die deelnemen aan overleggen of bijeenkomsten met als doel de wijkzorg samenwerking in de wijk te verbeteren. Dit betreft dus niet de reguliere patiënt gebonden overleggen.

Het AOF biedt huisartsen de gelegenheid de uren die direct besteed worden aan dit overleg te declareren (ad 75 euro per uur).

Voorwaarden hiervoor zijn:

  • Overleg vindt plaats op wijkniveau;
  • Overleg is ten behoeve van wijkzorg – samenwerking tussen meerdere disciplines en vertegenwoordigers in de wijkzorgnetwerken en Ouder- en Kindteams;
  • Declaraties kunnen worden ingediend tot twee maanden na plaatsvinden van het overleg, met korte toelichting van het doel van het overleg;
  • Overleg kan niet op andere wijze (bijv. bij de zorgverzekeraar) worden gedeclareerd.

Klik hier voor het Excel declaratieformulier.

© 2018 AOF Amsterdam