Nieuws

Een luisterend oor voor alle artsen

De Covid-19-pandemie vraagt enorm veel van alle artsen. Coaches voor medici wil op hun beurt speciaal voor jullie beschikbaar zijn.

Begrijpelijke informatie over het coronavirus

Veel mensen in Nederland hebben behoefte aan begrijpelijke, laagdrempelige communicatie over het coronavirus. Pharos heeft daarom de belangrijkste adviezen en maatregelen van de overheid omgezet naar begrijpelijke beeldtaal.

Website voor laaggeletterden met uitleg over corona

Begrijpelijke informatie over het coronavirus voor kwetsbare doelgroepen. Zoals mensen met een licht verstandelijke beperking en laaggeletterden. Dat bevat de website corona.steffie.nl. De webhulp Steffie beantwoordt vragen als: Hoe zorg je ervoor dat jij en anderen niet ziek worden? Welke symptomen kun je verwachten als je het virus krijgt.

Het coronavirus uitgelegd in meerdere talen

Op YouTube staan een aantal videos waarin het coronavirus wordt uitgelegd in andere talen zoals Arabaisch en Turks. 

Gemeente Amsterdam - Sociaal Domein

Ieder stadsdeel kan opgedeeld zijn in verschillende wijken (zie flyer sociale wijkteams). Iedere wijk heeft een eigen sociale wijkteam. Een sociaal wijkteam bestaat uit vier onderdelen/teams:

Studiereis Marokko 7-15 juni 2020

Als vervolg op eerdere studiereizen organiseren Marianne Groen en Shouf Shouf wederom een studiereis voor artsen naar Zuid Marokko. De studiereis vindt plaats van 7 tot 15 juni 2020. 

Beeldverhalen helpen zwangere vrouwen met stoppen met roken, nu ook als animatie in talen Nederlands, Arabisch, Berbers en Turks

Vaak willen vrouwen wel stoppen met roken als ze zwanger zijn, maar het lukt niet altijd. 7 op de 100 zwangere vrouwen rookt door. Ook al kennen ze de risico’s en nemen ze het stopadvies van hun zorgverlener serieus. Met nieuwe, begrijpelijke materialen kunnen zorgverleners hen nog beter helpen. Ontwikkeld samen met de vrouwen om wie het gaat. 

Scharrelruimte’ helpt bij aanpak multiproblematiek

Gerichte hulp aan 50 gezinnen met verschillende en gelijktijdige problemen heeft niet alleen toekomstperspectief voor de gezinnen opgeleverd, maar heeft de gemeente Den Haag naar schatting 1,5 miljoen euro aan maatschappelijke kosten bespaard. 

Bestuursverslag AOF 2018

Het Achterstandsfonds Amsterdam (AOF) stelt zich ten doel de werkdruk te verbeteren en het werkplezier te verhogen van huisartsen in Amsterdamse achterstandswijken. Dit wil het fonds bereiken door:

Geaccrediteerde nascholing, verzorgd en vergoed door het AOF

Het AOF biedt vrijwel iedere maand een nascholing aan voor achterstandshuisartsen. Deze scholing is gericht op achterstandsproblematiek of praktijkvoering in achterstandswijken.

Stoptober - Informatiemateriaal voor de praktijk en wachtkamer

Juist in achterstandswijken wordt er meer gerookt. Het is voor inwoners daar door persoonlijke omstandigheden, stress en hun omgeving moeilijker om te stoppen, ook al willen zij dat vaak wel.

Nieuw: Aanbod voor achterstandsassistenten!

Eigenlijk hoeft dit niet gezegd of geschreven te worden, maar de assistenten in de praktijk zijn de ruggengraat van de huisartspraktijk. Deze dames zorgen ervoor dat de huisarts en andere mensen hun werk iedere dag zo goed mogelijk kunnen doen. 

© 2018 AOF Amsterdam