Nieuws

Luister naar de Ik 'Ontmoet Mij'-podcasts

ZINA rolt al tien jaar lang de tapijten uit voor mannen en vrouwen met een migratieachtergrond om zich met de lichaamsgerichte training 'Ik Ontmoet Mij' te helen.

Coaching en intervisie voor huisartsen

Huisartsen in achterstandswijken hebben het druk. Gemiddeld gezien nog drukker dan huisartsen in niet-achterstandswijken, terwijl ook hier de werkdruk al ongewoon hoog is. Daarom biedt het AOF de mogelijkheid om deel te nemen aan een coachings- of intervisietraject, vergoedt door het fonds.

Coaching en intervisie voor assistenten

Assistenten vervullen een cruciale spilfunctie in de huisartsenpraktijk. Ook voor hen geldt dat het werk in een praktijk in een achterstandsgebied specifieke uitdagingen met zich meebrengt. Het AOF hecht er veel waarde aan dat ook assistenten goed worden ondersteund.

Informatiebijeenkomst voor mantelzorgers van mensen met dementie met een migratieachtergrond

In de stiltekapel in het OLVG West ontmoeten 15 mantelzorgers met een migratieachtergrond 7 experts, ervaringsdeskundigen en professionals uit de dementiezorg. Onlangs heeft hun partner, vader of moeder de diagnose dementie ontvangen waardoor de mantelzorgers met veel vragen zitten. 

Leden gezocht voor de Regionale Gebruikersgroep project OPEN

Voor het project OPEN regio Amsterdam worden leden gezocht voor de Regionale Gebruikersgroep. OPEN is een project vanuit de overheid om de digitale gegevensuitwisseling tussen patiënt en huisarts te bevorderen.

Interactieve toneelvoorstelling voor rokers: sToppers

Met meer dan 20.000 doden per jaar is roken en meeroken de grootste bedreiging van de volksgezondheid in Nederland. Onder de lage SES-doelgroep komt roken vaker voor dan in andere groepen. Voor huisartsen is het soms een lastig onderwerp om bespreekbaar te maken. 

Hulp bij laaggeletterdheid: werksessies 23 november 2021 & 15 februari 2022

Dinsdag 23 november 2021 van 16.30- 18.00 uur is er een online werksessie waar wordt ingegaan op de vraag waar laaggeletterde patiënten tegenaan kunnen lopen bij online inzage via het patiëntportaal en hoe je als praktijk hierin kan ondersteunen aan de hand van praktische tips en tricks.

Hulp bij aanvragen coronapas

Het regelen van een coronapas kan moeilijk zijn voor mensen die bijvoorbeeld niet goed met een computer of smartphone overweg kunnen. Amsterdammers kunnen op meerdere plekken in de stad hierbij hulp krijgen. Bekijk het overzicht. En biedt jouw organisatie hulp? Geef het door.

Training ‘Effectief communiceren met migranten over antibiotica’

Wil je als huisarts de communicatie met je migrantenpatiënten verbeteren? Doe dan mee aan de training ‘Effectief communiceren met migranten over antibiotica’.

Krachtige Basiszorg levert de bewoner de juiste zorg op

Krachtige Basiszorg werkt voor (kwetsbare) bewoners én zorgprofessionals

Onderzoeksresultaten integrale aanpak ‘Krachtige Basiszorg’ in de G4 (de vier grote steden van Nederland) bevestigen positieve resultaten uit eerder onderzoek.

Toolkits communicatie coronavaccinatie

Om jezelf en uiteindelijk de mensen om je heen te beschermen tegen het coronavirus, is vaccineren de belangrijkste stap. Hoe meer mensen zich laten vaccineren, hoe beter we kunnen voorkomen dat het virus zich verder verspreidt.

Nieuwe e-learning met virtuele patiënten: ‘Goed Begrepen’

Hoe herken je dat een patiënt moeite heeft om informatie te begrijpen? Hoe pas je je communicatie aan? En hoe kun je met deze patiënten komen tot samen beslissen? In de gratis e-learning ‘Goed Begrepen’ leren medisch specialisten, huisartsen, POH’s, verpleegkundig specialisten en verpleegkundigen beter aan te sluiten op het niveau van de patiënt. In de e-learning oefent de zorgverlener met virtuele patiënten en krijgt direct feedback op de gesprekken.   

© 2018 AOF Amsterdam