Nieuws

Online aanvragen ad-hoc tolk

Het AOF vergoedt het gebruik van de tolkentelefoon voor alle huisartsen in Amsterdam en Almere.

Tjong Khoe, gepensioneerd huisarts uit Zeeburg

Tjong Khoe is dit jaar na 28 jaar met pensioen gegaan. Zijn huisartsenpraktijk zat aan de Insulindeweg in Zeeburg. Dit is de eerste van een serie korte interviews met huisartsen die vertellen over hun werkervaringen in wijken met veel achterstand. 

Achterstandspostcodes 2023

Per 1 januari 2023 wordt de lijst van achterstandspostcodes herzien. Dat betekent dat er nieuwe postcodes bijkomen en dat bestaande postcodes afvallen. 

Onderzoek naar ervaringen van huisartsen met praktijken op het snijvlak van gender en cultuur

Huisartsen in Nederland krijgen soms te maken met wat bekend staat als schadelijke culturele praktijken, zoals vrouwenbesnijdenis, maagdelijkheidstesten, huwelijksdwang, en eer-gerelateerd geweld. Dit zijn praktijken op het snijvlak van cultuur en gender; in Nederland zijn het vooral vrouwen met een migratieachtergrond die ermee te maken krijgen.

Brochure voedings- en leefstijladviezen voor laaggeletterden en anderstaligen

Els van Beek, praktijkondersteuner somatiek in praktijk Mozaïek in Rotterdam-Zuid, heeft in haar werk te maken met een grote groep patiënten van niet-westerse afkomst. De taalbarrière vormde vaak een probleem in de communicatie met patiënten over hun voeding en leefstijl. Daarom heeft zij samen met huisarts Janneke Michiels en leefstijlcoach Chantal Weijman een brochure ontwikkeld waarin leefstijladvies wordt gegeven, vrijwel volledig op basis van duidelijk herkenbare afbeeldingen. 

Nieuwe werkwijze per 2023

Jaarlijks bespreekt het bestuur van het AOF de beoogde bestedingen en budgetverdeling voor het nieuwe jaar. Daarbij wordt rekening gehouden met behoeften die gesignaleerd zijn in het afgelopen jaar in de contacten met huisartsen en in de binnengekomen aanvragen, zodat vanuit de doelstellingen van het fonds de middelen passend besteed worden. 

AOF stimuleringsbudget BBL-werkplekken

Een goed bemenst en goed functionerend assistententeam is de olie in de machine van de huisartsenpraktijk. Het is dan ook belangrijk dat er voldoende stageplaatsen beschikbaar zijn om nieuwe assistenten op te leiden. Dat vergt een investering, maar levert ook veel op voor de arbeidsmarkt én voor de huisartsen. Een stagiaire levert een concrete bijdrage in de praktijk. 

Luister naar de Ik 'Ontmoet Mij'-podcasts

ZINA rolt al tien jaar lang de tapijten uit voor mannen en vrouwen met een migratieachtergrond om zich met de lichaamsgerichte training 'Ik Ontmoet Mij' te helen.

Coaching en intervisie voor huisartsen

Huisartsen in achterstandswijken hebben het druk. Gemiddeld gezien nog drukker dan huisartsen in niet-achterstandswijken, terwijl ook hier de werkdruk al ongewoon hoog is. Daarom biedt het AOF de mogelijkheid om deel te nemen aan een coachings- of intervisietraject, vergoedt door het fonds.

Coaching en intervisie voor assistenten

Assistenten vervullen een cruciale spilfunctie in de huisartsenpraktijk. Ook voor hen geldt dat het werk in een praktijk in een achterstandsgebied specifieke uitdagingen met zich meebrengt. Het AOF hecht er veel waarde aan dat ook assistenten goed worden ondersteund.

Informatiebijeenkomst voor mantelzorgers van mensen met dementie met een migratieachtergrond

In de stiltekapel in het OLVG West ontmoeten 15 mantelzorgers met een migratieachtergrond 7 experts, ervaringsdeskundigen en professionals uit de dementiezorg. Onlangs heeft hun partner, vader of moeder de diagnose dementie ontvangen waardoor de mantelzorgers met veel vragen zitten. 

Leden gezocht voor de Regionale Gebruikersgroep project OPEN

Voor het project OPEN regio Amsterdam worden leden gezocht voor de Regionale Gebruikersgroep. OPEN is een project vanuit de overheid om de digitale gegevensuitwisseling tussen patiënt en huisarts te bevorderen.

© 2018 AOF Amsterdam