Nieuws

Je hulp is nodig bij coronavoorlichting GGD

Uit ervaring blijkt dat de aanwezigheid van een arts voor veel deelnemers aan coronavoorlichtingsbijeenkomsten van groot belang is. Vanwege vanwege toenemende drukte zoekt de GGD huisartsen die bij een voorlichtingsmeeting aanwezig zouden willen zijn om (medische) vragen te beantwoorden. 

Zorgverleners en vrijwilligers krijgen veel vragen over coronavaccinaties; wat kunnen zij doen?

Marzouka Boulaghbage van Stichting Al-Amal en Stichting Dock houdt contact met veel oudere migranten in een grote hoeveelheid Whatsapp-groepjes. Ze maakt zich zorgen over het vaccineren. Er worden berichtjes rondgestuurd zoals die van een Tunesische arts uit Canada, die huilend oproept géén vaccinatie te nemen. Ook slecht nieuws over bijwerkingen gaat als een “lopend vuurtje”, zegt ze. En zelf heeft ze ook niet alle kennis: “Wat moet ik beantwoorden?”.

Praktijkcheck laaggeletterdheid: nieuw aanbod van AOF

In Nederland zijn 2,5 miljoen mensen laaggeletterd en hebben moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. Hierdoor hebben ze ook beperkte vaardigheden om informatie over gezondheid te verkrijgen, te begrijpen en te gebruiken bij het nemen van gezondheid gerelateerde beslissingen.

sTOPPERS, stoppen met roken online voorstelling voor rokers

Op 28 januari is de voorstelling De sToppers online gespeeld voor verschillende eerstelijnszorgverleners, gefinancierd door het AOF. De voorstelling, die eerder offline werd ontwikkeld en aangeboden, helpt het onderwerp Stoppen met Roken (SMR) bespreekbaar te maken, op een ludieke, luchtige wijze.

Nieuwe trainingen 'Ik Ontmoet Mij'

In 2013 ontwikkelden Jale Simsek en Myriam Sahraoui van theatercollectief Zina de training Ik Ontmoet Mij (IOM) en sindsdien hebben honderden vrouwen en mannen uit diverse migrantengemeenschappen in verschillende wijken van Amsterdam, zich via zelfontwikkeling geïndividualiseerd. En dat is niet vanzelfsprekend binnen de collectieve culturen waar zij uit afkomstig zijn.

Uurgesprekken

Steeds meer huisartsen in achterstandswijken maken gebruik van het uurgesprek. Een uurgesprek geeft jou als huisarts de mogelijkheid om eens echt dieper op de situatie van een patiënt in te gaan en daarbij (bijvoorbeeld) ook andere zorgverleners, sociaal werkers, of mensen uit het eigen netwerk van de patiënt uit te nodigen.

Financiën in de Spreekkamer

Tussen juni 2018 en november 2020 hebben Zorggroep Almere en het lectoraat Schulden en Incasso van Hogeschool Utrecht samengewerkt in het project Financiën in de Spreekkamer aan de ontwikkeling van een interventiepakket. 

Laagdrempelige cognitieve screening voor eerste generatie migrant in eerste lijn

Amsterdamse huisartsen kunnen vanaf nu laagdrempelig een getrainde specialist ouderengeneeskunde (SO) of POH-ouderen inschakelen voor een cognitieve screening bij oudere eerstegeneratiemigranten.

Hulpmiddelen Zilveren Kruis via groothandels in plaats van apotheek

Zilveren Kruis heeft in navolging van andere verzekeraars, besloten bepaalde hulpmiddelen vanaf 2021 niet meer via de apotheek te leveren, maar via groothandels. Het betreft Diabetes-, Incontinentie (incl. katheters), Stoma- en Verbandmaterialen en Voedingspreparaten (kortweg: DISVV).

Toolkit Krachtige basiszorg biedt handvatten voor de aanpak van complexe zorg in de wijk

In Amsterdam (Banne Buiksloot en Zuidoost), Den Haag, Rotterdam en Utrecht werken professionals uit de eerstelijnszorg en het sociale domein samen in de wijkaanpak Krachtige basiszorg. 

Online tool - Persoonsgerichte zorg in de eerste lijn

Pharos biedt gratis een menukaart persoonsgerichte zorg aan. Deze menukaart biedt zorgverleners in de eerste lijn praktische handvatten om nog betere persoonsgerichte zorg te leveren. Het biedt managers en bestuurders van zorggroepen en gezondheidscentra adviezen om persoonsgerichte zorg te faciliteren en onderdeel te maken van visie en beleid.

Informatiemateriaal over testen beschikbaar

Speciaal voor groepen die moeite hebben met taal en lezen zijn er posters met pictogrammen over het belang van testen en thuisblijven bij klachten. Ook zijn er animaties (voor whatsapp en social media) in allerlei talen.

© 2018 AOF Amsterdam