Nieuws

Gratis e-book 'Next step in Positieve Gezondheid'

Wat is Positieve Gezondheid eigenlijk en wat kun je ermee? De regionale ondersteuningsstructuur Reos heeft een aantal ervaringen en inzichten van zorgverleners en adviseurs gebundeld in een e-book 'Next step in Positieve Gezondheid'.

Stoppen met roken – Stoptober helpt!

Het is weer oktober, de maand waarin met een positieve aanpak het stoppen met roken wordt aangemoedigd. Dat deze methode goede resultaten boekt, blijkt uit onderzoek van het AMC.

Gezond in Nederland – informatiewebsite en facebookpagina’s voor mensen uit Syrië en Eritrea

GGD Gelderland-Zuid, GGD Utrecht en Pharos hebben een website gemaakt met informatie over gezondheid en gezondheidszorg in Nederland voor mensen uit Syrië en Eritrea. De informatie wordt aangeboden in het Tigrinya. GezondinNederland was al beschikbaar in het Arabisch. 1e paragraaf

Gratis wachtkamerfilmpjes voor laaggeletterden

Om laaggeletterdheid op de kaart te zetten, organiseert de Stichting Lezen & Schrijven van 3 tot en met 9 september de Week van de Alfabetisering. Ook huisartsen en andere zorgverleners kunnen aandacht vragen voor dit maatschappelijke probleem in de wachtkamer. De stichting heeft hiervoor allerlei materiaal ontwikkeld, zoals animatiefilmpjes die op monitors in de wachtkamer kunnen worden afgespeeld. 

8,5 voor de Dag van de Assistent Reden voor herhaling

Dat de assistent de ruggengraat van de huisartspraktijk is werd tijdens de opening door huisarts Bart Meijman direct onderstreept. Een dag van én voor de assistent is dus helemaal op z’n plaats en een mooi moment om al deze hardwerkende mensen in het zonnetje te zetten. 

Meer achterstandsgelden en een hoofdlijnenakkoord huisartsenzorg

Per 1 januari worden de postcodegebieden voor achterstandsgelden herijkt. Een belangrijk besluit hierbij is dat het criterium ‘omgevingsadressendichtheid’ is geschrapt. Hier is het AOF zeer blij mee gezien een aantal ongewenste uitkomsten de afgelopen jaren. Zo heeft een park in Holendrecht ervoor gezorgd dat de huisartsen in deze wijk niet in aanmerking komen voor deze gelden terwijl de werkelijkheid laat zien dat er wel degelijk grote mate van achterstand is.

Een dag meelopen in een achterstandswijk

Chiel Peters, AOF-projectleider, liep een dag mee met bij Gezondheidscentrum Holendrecht. Een achterstandswijk... of toch niet? Volgens de systematiek van de NZA is de wijk Holendrecht formeel geen achterstandswijk. Er is te veel groen in de wijk waardoor er een te lage adressendichtheid is. Voor Chiel een reden te meer om juist hier een dag mee te lopen. Lees hieronder zijn verhaal. 

Voorgenomen herijking postcodegebieden per 01-01-2019

Momenteel loopt er een traject onder leiding van de NZA om de achterstandsgebieden ter herijken. De huidige systematiek geeft niet alle achterstandswijken de steun waar het recht op heeft waardoor de werkdruk te hoog is, de praktijk te groot en de vergoeding te laag. Hierdoor komt ook de patiënt in achterstandswijken tekort komt. 

Is de werkdruk te hoog? Het AOF biedt hulp!

Het AOF wil huisartsen die de werkdruk willen verbeteren graag ondersteunen. Met werkdruk bedoelen we de dingen die je als huisarts zélf kunt veranderen. Door verschillende vormen van coaching en praktische ondersteuning te bieden hopen we je te kunnen helpen om je werkplezier te vergroten.

AOF ondersteuningsmogelijkheden – projecten, waarneming, tolkentelefoon en meer!

Het AOF is opgericht om huisartsen en huisartspraktijken te ondersteunen in hun werk. Dit kan op vele manieren. Sommige zijn goed en breed bekend, maar sommige mogelijkheden wellicht minder. Daarom lichten we hieronder een aantal zaken kort toe:

Krachtige Basiszorg – werken volgens het 4D-model

Twee praktijken en twee gezondheidscentra zijn voornemens om in het najaar te starten met het project Krachtige Basiszorg. Hoewel de start enige vertraging heeft opgelopen is er in tussentijd hard gewerkt om het project op te starten.

Depressie bespreken met laaggeletterden

Depressie komt veel voor in Nederland en heeft een hoge ziektelast. Mensen met een laag inkomen, een lage opleiding en/of een niet-westerse achtergrond hebben een grotere kans op depressie. Het is belangrijk dat met name zij begrijpelijke informatie en voorlichting hierover krijgen. Pharos heeft een beeldverhaal ontwikkeld dat zorgprofessionals daarbij ondersteunt. Dit is bedoeld voor mensen die behoefte hebben aan een eenvoudige uitleg over depressie. Daarnaast is er een gratis training voor professionals opgesteld.

© 2018 AOF Amsterdam