Nieuws

Nieuwsjaarsgroet en kerstgeschenk

Namens het bestuur van het AOF wensen wij iedereen een gezond 2019!

Graag bieden wij alle Amsterdamse huisartsen in achterstandswijken het boek 'Gezond Centraal' van Chantal Walg aan. Lees meer om de nieuwjaarskaart te zien met een persoonlijke groet van Chantal Walg. 

Ondersteuning voor huisartsen in achterstandswijken vanaf 2019

Zoals eerder te lezen was, gaat er vanaf 2019 financieel veel veranderen voor het AOF. De afgelopen jaren is er door de Nza gekozen om meer geld via het inschrijftarief voor huisartsen met achterstandspatiënten beschikbaar te stellen. Tegelijkertijd gaat er minder geld naar het AOF.

Welke gevolgen heeft de herijking van de achterstandsgelden?

De verdeling van de achterstandsgelden gaat grondig gewijzigd worden. Dit heeft mogelijk consequenties voor jouw praktijk. Tegelijkertijd heeft dit ook gevolgen voor het AOF. Deze nieuwe verdeling van middelen wordt per 1 januari 2019 ingevoerd. 

WRR-rapport: Er blijft ongelijkheid in de gezondheid

Afgelopen maand heeft de Wetenschapelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) een stevig rapport uitgebracht over de gezondheidsverschillen in Nederland. Deze waren er al, zijn er nog steeds en hoewel er van alles geprobeerd is, is dit verschil gelijk gebleven. Een andere aanpak is nodig. 

Gratis e-book 'Next step in Positieve Gezondheid'

Wat is Positieve Gezondheid eigenlijk en wat kun je ermee? De regionale ondersteuningsstructuur Reos heeft een aantal ervaringen en inzichten van zorgverleners en adviseurs gebundeld in een e-book 'Next step in Positieve Gezondheid'.

Stoppen met roken – Stoptober helpt!

Het is weer oktober, de maand waarin met een positieve aanpak het stoppen met roken wordt aangemoedigd. Dat deze methode goede resultaten boekt, blijkt uit onderzoek van het AMC.

Gezond in Nederland – informatiewebsite en facebookpagina’s voor mensen uit Syrië en Eritrea

GGD Gelderland-Zuid, GGD Utrecht en Pharos hebben een website gemaakt met informatie over gezondheid en gezondheidszorg in Nederland voor mensen uit Syrië en Eritrea. De informatie wordt aangeboden in het Tigrinya. GezondinNederland was al beschikbaar in het Arabisch. 1e paragraaf

Gratis wachtkamerfilmpjes voor laaggeletterden

Om laaggeletterdheid op de kaart te zetten, organiseert de Stichting Lezen & Schrijven van 3 tot en met 9 september de Week van de Alfabetisering. Ook huisartsen en andere zorgverleners kunnen aandacht vragen voor dit maatschappelijke probleem in de wachtkamer. De stichting heeft hiervoor allerlei materiaal ontwikkeld, zoals animatiefilmpjes die op monitors in de wachtkamer kunnen worden afgespeeld. 

8,5 voor de Dag van de Assistent Reden voor herhaling

Dat de assistent de ruggengraat van de huisartspraktijk is werd tijdens de opening door huisarts Bart Meijman direct onderstreept. Een dag van én voor de assistent is dus helemaal op z’n plaats en een mooi moment om al deze hardwerkende mensen in het zonnetje te zetten. 

Meer achterstandsgelden en een hoofdlijnenakkoord huisartsenzorg

Per 1 januari worden de postcodegebieden voor achterstandsgelden herijkt. Een belangrijk besluit hierbij is dat het criterium ‘omgevingsadressendichtheid’ is geschrapt. Hier is het AOF zeer blij mee gezien een aantal ongewenste uitkomsten de afgelopen jaren. Zo heeft een park in Holendrecht ervoor gezorgd dat de huisartsen in deze wijk niet in aanmerking komen voor deze gelden terwijl de werkelijkheid laat zien dat er wel degelijk grote mate van achterstand is.

Een dag meelopen in een achterstandswijk

Chiel Peters, AOF-projectleider, liep een dag mee met bij Gezondheidscentrum Holendrecht. Een achterstandswijk... of toch niet? Volgens de systematiek van de NZA is de wijk Holendrecht formeel geen achterstandswijk. Er is te veel groen in de wijk waardoor er een te lage adressendichtheid is. Voor Chiel een reden te meer om juist hier een dag mee te lopen. Lees hieronder zijn verhaal. 

Voorgenomen herijking postcodegebieden per 01-01-2019

Momenteel loopt er een traject onder leiding van de NZA om de achterstandsgebieden ter herijken. De huidige systematiek geeft niet alle achterstandswijken de steun waar het recht op heeft waardoor de werkdruk te hoog is, de praktijk te groot en de vergoeding te laag. Hierdoor komt ook de patiënt in achterstandswijken tekort komt. 

© 2018 AOF Amsterdam