Nieuws

Infograpic Welzijn op Recept in coronatijd

De uitbraak van het coronavirus (COVID-19) en de daarop volgende lockdown hebben invloed gehad op onze mentale gezondheid. Verschillende onderzoeken laten zien dat er een toename te zien is van psychosociale en psychische klachten bij mensen. Dit leidt tot een toename van hiermee gerelateerde consulten in de huisartsenpraktijk. 

Immigranten en zorg: Healthcare for internationals

Een Indiase expat, Poolse arbeidsmigrant of Syrische statushouder in de spreekkamer kan een uitdaging zijn. Veel internationals zijn onbekend met het Nederlandse zorgstelsel en voelen zich niet begrepen. Het gevolg: frustratie en onvrede bij patiënt én huisarts. De netwerkorganisatie Healthcare for Internationals (H4i) probeert dit te veranderen.

Covid-19 en achterstandswijken

NOS Nieuws probeert in kaart te brengen wat de gevolgen van de coronacrisis zijn in achterstandswijken. Hiervoor heeft de NOS een online vragenlijst opgesteld. Zij willen onderzoeken of achterstandswijken harder getroffen worden door corona dan meer welgestelde wijken.

Filmpjes over de Ramadan in coronatijd

De afgelopen week heeft de GGD Amsterdam samen met de afdeling Diversiteit en Pharos gewerkt aan filmpjes over ‘Samen een gezonde en veilige Ramadan’. Bedoeld om breed te verspreiden, ook via nieuwsbrieven e.d. Ook is er speciale webpagina over dit onderwerp gemaakt waarnaa verwezen kan worden. 

Netwerk huisartsen in achterstandswijken op haweb

Het netwerk huisartsen in achterstandswijken op Haweb is ingericht voor huisartsen werkzaam in achterstandswijken. Informatie over onderwerpen die verband houden met achterstandsproblematiek kan daar worden uitgewisseld.

Een luisterend oor voor alle artsen

De Covid-19-pandemie vraagt enorm veel van alle artsen. Coaches voor medici wil op hun beurt speciaal voor jullie beschikbaar zijn.

Begrijpelijke informatie over het coronavirus

Veel mensen in Nederland hebben behoefte aan begrijpelijke, laagdrempelige communicatie over het coronavirus. Pharos heeft daarom de belangrijkste adviezen en maatregelen van de overheid omgezet naar begrijpelijke beeldtaal.

Website voor laaggeletterden met uitleg over corona

Begrijpelijke informatie over het coronavirus voor kwetsbare doelgroepen. Zoals mensen met een licht verstandelijke beperking en laaggeletterden. Dat bevat de website corona.steffie.nl. De webhulp Steffie beantwoordt vragen als: Hoe zorg je ervoor dat jij en anderen niet ziek worden? Welke symptomen kun je verwachten als je het virus krijgt.

Het coronavirus uitgelegd in meerdere talen

Op YouTube staan een aantal videos waarin het coronavirus wordt uitgelegd in andere talen zoals Arabaisch en Turks. 

Gemeente Amsterdam - Sociaal Domein

Ieder stadsdeel kan opgedeeld zijn in verschillende wijken (zie flyer sociale wijkteams). Iedere wijk heeft een eigen sociale wijkteam. Een sociaal wijkteam bestaat uit vier onderdelen/teams:

Studiereis Marokko 7-15 juni 2020

Als vervolg op eerdere studiereizen organiseren Marianne Groen en Shouf Shouf wederom een studiereis voor artsen naar Zuid Marokko. De studiereis vindt plaats van 7 tot 15 juni 2020. 

Beeldverhalen helpen zwangere vrouwen met stoppen met roken, nu ook als animatie in talen Nederlands, Arabisch, Berbers en Turks

Vaak willen vrouwen wel stoppen met roken als ze zwanger zijn, maar het lukt niet altijd. 7 op de 100 zwangere vrouwen rookt door. Ook al kennen ze de risico’s en nemen ze het stopadvies van hun zorgverlener serieus. Met nieuwe, begrijpelijke materialen kunnen zorgverleners hen nog beter helpen. Ontwikkeld samen met de vrouwen om wie het gaat. 

© 2018 AOF Amsterdam