Nieuws

Hulpmiddelen Zilveren Kruis via groothandels in plaats van apotheek

Zilveren Kruis heeft in navolging van andere verzekeraars, besloten bepaalde hulpmiddelen vanaf 2021 niet meer via de apotheek te leveren, maar via groothandels. Het betreft Diabetes-, Incontinentie (incl. katheters), Stoma- en Verbandmaterialen en Voedingspreparaten (kortweg: DISVV).

Toolkit Krachtige basiszorg biedt handvatten voor de aanpak van complexe zorg in de wijk

In Amsterdam (Banne Buiksloot en Zuidoost), Den Haag, Rotterdam en Utrecht werken professionals uit de eerstelijnszorg en het sociale domein samen in de wijkaanpak Krachtige basiszorg. 

Online tool - Persoonsgerichte zorg in de eerste lijn

Pharos biedt gratis een menukaart persoonsgerichte zorg aan. Deze menukaart biedt zorgverleners in de eerste lijn praktische handvatten om nog betere persoonsgerichte zorg te leveren. Het biedt managers en bestuurders van zorggroepen en gezondheidscentra adviezen om persoonsgerichte zorg te faciliteren en onderdeel te maken van visie en beleid.

Informatiemateriaal over testen beschikbaar

Speciaal voor groepen die moeite hebben met taal en lezen zijn er posters met pictogrammen over het belang van testen en thuisblijven bij klachten. Ook zijn er animaties (voor whatsapp en social media) in allerlei talen.

Infograpic Welzijn op Recept in coronatijd

De uitbraak van het coronavirus (COVID-19) en de daarop volgende lockdown hebben invloed gehad op onze mentale gezondheid. Verschillende onderzoeken laten zien dat er een toename te zien is van psychosociale en psychische klachten bij mensen. Dit leidt tot een toename van hiermee gerelateerde consulten in de huisartsenpraktijk. 

Immigranten en zorg: Healthcare for internationals

Een Indiase expat, Poolse arbeidsmigrant of Syrische statushouder in de spreekkamer kan een uitdaging zijn. Veel internationals zijn onbekend met het Nederlandse zorgstelsel en voelen zich niet begrepen. Het gevolg: frustratie en onvrede bij patiënt én huisarts. De netwerkorganisatie Healthcare for Internationals (H4i) probeert dit te veranderen.

Covid-19 en achterstandswijken

NOS Nieuws probeert in kaart te brengen wat de gevolgen van de coronacrisis zijn in achterstandswijken. Hiervoor heeft de NOS een online vragenlijst opgesteld. Zij willen onderzoeken of achterstandswijken harder getroffen worden door corona dan meer welgestelde wijken.

Filmpjes over de Ramadan in coronatijd

De afgelopen week heeft de GGD Amsterdam samen met de afdeling Diversiteit en Pharos gewerkt aan filmpjes over ‘Samen een gezonde en veilige Ramadan’. Bedoeld om breed te verspreiden, ook via nieuwsbrieven e.d. Ook is er speciale webpagina over dit onderwerp gemaakt waarnaa verwezen kan worden. 

Netwerk huisartsen in achterstandswijken op haweb

Het netwerk huisartsen in achterstandswijken op Haweb is ingericht voor huisartsen werkzaam in achterstandswijken. Informatie over onderwerpen die verband houden met achterstandsproblematiek kan daar worden uitgewisseld.

Een luisterend oor voor alle artsen

De Covid-19-pandemie vraagt enorm veel van alle artsen. Coaches voor medici wil op hun beurt speciaal voor jullie beschikbaar zijn.

Begrijpelijke informatie over het coronavirus

Veel mensen in Nederland hebben behoefte aan begrijpelijke, laagdrempelige communicatie over het coronavirus. Pharos heeft daarom de belangrijkste adviezen en maatregelen van de overheid omgezet naar begrijpelijke beeldtaal.

Website voor laaggeletterden met uitleg over corona

Begrijpelijke informatie over het coronavirus voor kwetsbare doelgroepen. Zoals mensen met een licht verstandelijke beperking en laaggeletterden. Dat bevat de website corona.steffie.nl. De webhulp Steffie beantwoordt vragen als: Hoe zorg je ervoor dat jij en anderen niet ziek worden? Welke symptomen kun je verwachten als je het virus krijgt.

© 2018 AOF Amsterdam