Nieuws

Algemene verordering gegevensbescherming & veilig mailen

Algemene Verordering Gegevensbescherming (25 mei 2018) wordt nog strenger toegezien op het gebruik van veilige communicatie. Dit gaat zowel om communicatie met de patiënt als communicatie tussen zorgverleners.

Middelen Wmo voor zorgprofessionals

De gemeente Amsterdam ontwikkelt verschillende middelen om Amsterdammers te informeren over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Deze middelen zijn te gebruiken in de communicatie naar Amsterdammers. Maak hier vooral gebruik van. 

Structureel overleg huisarts en verloskundige leidt tot betere geboortezorg

Bij zwangerschap spelen medische, maar ook niet-medische factoren, zoals leef- en omgevingsomstandigheden en/of psychosociale problematiek, bij  kwetsbare vrouwen een belangrijke rol. Samenwerking tussen de huisarts en de verloskundige bij kwetsbare zwangeren zorgt voor voorkoming of vroege signalering van mogelijke problemen. Goede onderlinge contacten, korte lijnen en het delen van de kennis vanuit beide disciplines leidt tot betere geboortezorg. 

KNMP-documentaire: Kunt u dat even uitleggen

De KNMP-documentaire 'Kunt u dat even uitleggen?' geeft een kijkje in de dagelijkse bezigheden van enkele laaggeletterden en laat zien hoe hun medicijngebruik in gevaar komt doordat ze gezondheidsinformatie niet begrijpen. Ook zorgverleners (apotheker, huisarts en wijkverpleegkundige) vertellen over hun ervaringen.

Oudere migranten, laat ze niet vallen!

Ouder worden gaat samen met vallen en opstaan. Bij 65-plussers bestaat echter regelmatig de angst om te vallen, wat voor grote problemen kan zorgen. Zij gaan niet meer wandelen, zelf boodschappen doen of ergens op visite, waardoor ze in een sociaal isolement terecht komen.

Gezondheidsverschillen in de stad

Gezondheidsproblemen zijn niet gelijk verdeeld over de stad. Ouderen, inwoners met een lage opleiding of een laag inkomen en inwoners van niet-westerse afkomst zijn het minst positief over hun gezondheid. Zij kampen vaker met chronische aandoeningen, lichamelijke beperkingen, psychosociale problemen en overgewicht dan andere groepen. Het gebruik van tabak, alcohol en drugs is bij hen over het algemeen juist lager.  Inwoners van Nieuw-West, Noord en Zuidoost ervaren meer gezondheidsproblemen dan gemiddeld. Roken, alcohol- en drugsgebruik is juist hoger  in West, en alcoholgebruik ook in Centrum en Zuid. 

© 2018 AOF Amsterdam