Nieuws

Is de werkdruk te hoog? Het AOF biedt hulp!

Het AOF wil huisartsen die de werkdruk willen verbeteren graag ondersteunen. Met werkdruk bedoelen we de dingen die je als huisarts zélf kunt veranderen. Door verschillende vormen van coaching en praktische ondersteuning te bieden hopen we je te kunnen helpen om je werkplezier te vergroten.

AOF ondersteuningsmogelijkheden – projecten, waarneming, tolkentelefoon en meer!

Het AOF is opgericht om huisartsen en huisartspraktijken te ondersteunen in hun werk. Dit kan op vele manieren. Sommige zijn goed en breed bekend, maar sommige mogelijkheden wellicht minder. Daarom lichten we hieronder een aantal zaken kort toe:

Krachtige Basiszorg – werken volgens het 4D-model

Twee praktijken en twee gezondheidscentra zijn voornemens om in het najaar te starten met het project Krachtige Basiszorg. Hoewel de start enige vertraging heeft opgelopen is er in tussentijd hard gewerkt om het project op te starten.

Depressie bespreken met laaggeletterden

Depressie komt veel voor in Nederland en heeft een hoge ziektelast. Mensen met een laag inkomen, een lage opleiding en/of een niet-westerse achtergrond hebben een grotere kans op depressie. Het is belangrijk dat met name zij begrijpelijke informatie en voorlichting hierover krijgen. Pharos heeft een beeldverhaal ontwikkeld dat zorgprofessionals daarbij ondersteunt. Dit is bedoeld voor mensen die behoefte hebben aan een eenvoudige uitleg over depressie. Daarnaast is er een gratis training voor professionals opgesteld.

Ruim één op de drie Nederlanders heeft lage gezondheidsvaardigheden

Uit recente cijfers van het Nivel Consumentenpanel Gezondheidszorg blijkt dat ruim één op de drie Nederlanders (36,4%) lage gezondheidsvaardigheden heeft. Dit heeft vaak negatieve gevolgen voor hun gezondheid. Mensen met onvoldoende of beperkte vaardigheden kunnen bijvoorbeeld minder goed omgaan met ziekte, maken vaker fouten met het innemen van geneesmiddelen en hebben meer moeite om de informatie van de zorgverlener te begrijpen.

Bruins: ‘Hoge werkdruk huisartsen heeft mijn volle aandacht

Minister Bruins vindt het belangrijk dat huisartsen zich niet overbelast voelen, geen te hoge werkdruk ervaren, voldoende tijd hebben voor de patiënt en dat de kwaliteit van huisartsenzorg is gewaarborgd. Om dit voor elkaar te krijgen, moet er niet alleen worden gekeken naar praktijkverkleining, maar ook naar andere manieren om meer tijd voor de patiënt te creëren. Waaronder taakherschikking, inzet van praktijkmanager, optimale benutting opleidingsplekken en een onderzoek naar de factoren waarom huisartsen ergens wel of niet willen werken.  

Website Huisarts-Migrant

De website Huisarts-Migrant is voor huisartsen en andere zorgverleners met vragen over zorg en gezondheid voor migranten, vluchtelingen en patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden. Huisartsenzorg aan mensen met een niet-Nederlandse achtergrond en laaggeletterden kan lastig zijn. 

Zorg aan mensen met een niet-Nederlandse achtergrond

Zorg aan mensen met een niet-Nederlandse achtergrond en laaggeletterden kan lastig zijn. Op de website huisarts-migrant is er voor praktijkondersteuners veel informatie en materiaal die hen hierbij kunnen ondersteunen. Chronische ziekten komen aan bod, zoals diabetes, hart- en vaatziekten en COPD.

Eenvoudige uitleg zorgverzekering in NL en ENG

Krijgt u ook regelmatig van patiënten vragen over de zorgverzekering?
ZN heeft daarom samen met Leer Zelf Online, Pharos expertisecentrum gezondheidsverschillen en Zorgverzekeringslijn een webste ontwikkeld. Op deze website wordt op eenvoudige wijze uitgelegd hoe de basisverzekering werkt. Zeer geschikt voor mensen met beperkte gezondheids- en taalvaardigheden. Ook in het Engels beschikbaar! 

eHealth bij uitstek kans voor laagopgeleiden

Grotere letters, korte filmpjes, gesproken teksten. De mogelijkheden van eHealth zijn talrijk. Zeker voor laagopgeleiden, waar veel gezondheidswinst valt te behalen. Maar veel eHealth-applicaties en websites zijn te ingewikkeld en de terughoudendheid onder zorgprofessionals is groot. “Er blijven zo kansen liggen”, stellen Robbert van Bokhoven en Chandra Verstappen van Pharos, het expertisecentrum voor gezondheidsverschillen.

Nazorgspreekuur voor vrouwen met genitale verminking

Sinds januari kunnen vrouwen die in het verleden zijn besneden, voor nazorg terecht op GGD-nazorgspreekuren. De nazorg bestaat uit een gesprek met een daarvoor opgeleide verpleegkundige, waarin vrouwen hun vragen of gezondheidsklachten voor kunnen leggen. Indien nodig verwijst de GGD-verpleegkundige de vrouw naar een - bij het project betrokken - medisch specialist, zoals een gynaecoloog.

Vergroot je werkplezier met behulp van een coach

Het AOF wil huisartsen die hun werkdruk willen verbeteren graag ondersteunen. Met werkdruk bedoelen we de dingen die je als huisarts zélf kunt veranderen. Door verschillende vormen van coaching en praktische ondersteuning te bieden hopen we je te kunnen helpen om je werkplezier te vergroten. 

© 2018 AOF Amsterdam