Nieuws

Ruim één op de drie Nederlanders heeft lage gezondheidsvaardigheden

Uit recente cijfers van het Nivel Consumentenpanel Gezondheidszorg blijkt dat ruim één op de drie Nederlanders (36,4%) lage gezondheidsvaardigheden heeft. Dit heeft vaak negatieve gevolgen voor hun gezondheid. Mensen met onvoldoende of beperkte vaardigheden kunnen bijvoorbeeld minder goed omgaan met ziekte, maken vaker fouten met het innemen van geneesmiddelen en hebben meer moeite om de informatie van de zorgverlener te begrijpen.

Bruins: ‘Hoge werkdruk huisartsen heeft mijn volle aandacht

Minister Bruins vindt het belangrijk dat huisartsen zich niet overbelast voelen, geen te hoge werkdruk ervaren, voldoende tijd hebben voor de patiënt en dat de kwaliteit van huisartsenzorg is gewaarborgd. Om dit voor elkaar te krijgen, moet er niet alleen worden gekeken naar praktijkverkleining, maar ook naar andere manieren om meer tijd voor de patiënt te creëren. Waaronder taakherschikking, inzet van praktijkmanager, optimale benutting opleidingsplekken en een onderzoek naar de factoren waarom huisartsen ergens wel of niet willen werken.  

Website Huisarts-Migrant

De website Huisarts-Migrant is voor huisartsen en andere zorgverleners met vragen over zorg en gezondheid voor migranten, vluchtelingen en patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden. Huisartsenzorg aan mensen met een niet-Nederlandse achtergrond en laaggeletterden kan lastig zijn. 

Zorg aan mensen met een niet-Nederlandse achtergrond

Zorg aan mensen met een niet-Nederlandse achtergrond en laaggeletterden kan lastig zijn. Op de website huisarts-migrant is er voor praktijkondersteuners veel informatie en materiaal die hen hierbij kunnen ondersteunen. Chronische ziekten komen aan bod, zoals diabetes, hart- en vaatziekten en COPD.

Eenvoudige uitleg zorgverzekering in NL en ENG

Krijgt u ook regelmatig van patiënten vragen over de zorgverzekering?
ZN heeft daarom samen met Leer Zelf Online, Pharos expertisecentrum gezondheidsverschillen en Zorgverzekeringslijn een webste ontwikkeld. Op deze website wordt op eenvoudige wijze uitgelegd hoe de basisverzekering werkt. Zeer geschikt voor mensen met beperkte gezondheids- en taalvaardigheden. Ook in het Engels beschikbaar! 

eHealth bij uitstek kans voor laagopgeleiden

Grotere letters, korte filmpjes, gesproken teksten. De mogelijkheden van eHealth zijn talrijk. Zeker voor laagopgeleiden, waar veel gezondheidswinst valt te behalen. Maar veel eHealth-applicaties en websites zijn te ingewikkeld en de terughoudendheid onder zorgprofessionals is groot. “Er blijven zo kansen liggen”, stellen Robbert van Bokhoven en Chandra Verstappen van Pharos, het expertisecentrum voor gezondheidsverschillen.

Nazorgspreekuur voor vrouwen met genitale verminking

Sinds januari kunnen vrouwen die in het verleden zijn besneden, voor nazorg terecht op GGD-nazorgspreekuren. De nazorg bestaat uit een gesprek met een daarvoor opgeleide verpleegkundige, waarin vrouwen hun vragen of gezondheidsklachten voor kunnen leggen. Indien nodig verwijst de GGD-verpleegkundige de vrouw naar een - bij het project betrokken - medisch specialist, zoals een gynaecoloog.

Vergroot je werkplezier met behulp van een coach

Het AOF wil huisartsen die hun werkdruk willen verbeteren graag ondersteunen. Met werkdruk bedoelen we de dingen die je als huisarts zélf kunt veranderen. Door verschillende vormen van coaching en praktische ondersteuning te bieden hopen we je te kunnen helpen om je werkplezier te vergroten. 

Algemene verordering gegevensbescherming & veilig mailen

Algemene Verordering Gegevensbescherming (25 mei 2018) wordt nog strenger toegezien op het gebruik van veilige communicatie. Dit gaat zowel om communicatie met de patiënt als communicatie tussen zorgverleners.

Middelen Wmo voor zorgprofessionals

De gemeente Amsterdam ontwikkelt verschillende middelen om Amsterdammers te informeren over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Deze middelen zijn te gebruiken in de communicatie naar Amsterdammers. Maak hier vooral gebruik van. 

Structureel overleg huisarts en verloskundige leidt tot betere geboortezorg

Bij zwangerschap spelen medische, maar ook niet-medische factoren, zoals leef- en omgevingsomstandigheden en/of psychosociale problematiek, bij  kwetsbare vrouwen een belangrijke rol. Samenwerking tussen de huisarts en de verloskundige bij kwetsbare zwangeren zorgt voor voorkoming of vroege signalering van mogelijke problemen. Goede onderlinge contacten, korte lijnen en het delen van de kennis vanuit beide disciplines leidt tot betere geboortezorg. 

KNMP-documentaire: Kunt u dat even uitleggen

De KNMP-documentaire 'Kunt u dat even uitleggen?' geeft een kijkje in de dagelijkse bezigheden van enkele laaggeletterden en laat zien hoe hun medicijngebruik in gevaar komt doordat ze gezondheidsinformatie niet begrijpen. Ook zorgverleners (apotheker, huisarts en wijkverpleegkundige) vertellen over hun ervaringen.

© 2018 AOF Amsterdam