Nieuws

Het gezicht van dementieonderzoek

‘Opgaan in de mist’ of ‘in je hersenen verdwalen’: het zijn zomaar een paar metaforen die mensen gebruiken als ze het over dementie hebben. Maar welke metaforen gebruiken ouderen en families met wortels buiten Nederland? En hoe kunnen we deze kennis gebruiken in de zorg en ondersteuning voor deze kwetsbare doelgroep? Het Radboudumc zoekt het uit.

Interessant onderzoek – Beter omgaan met lage gezondheidsvaardigheden in de curatieve zorg

Gezondheidsvaardigheden zijn vaardigheden die mensen nodig hebben om beslissingen te kunnen nemen ten aanzien van gezondheid en ziekte. Van burgers wordt steeds meer verwacht dat zij zelf een actieve rol op zich nemen in hun gezondheid en het omgaan met ziekte. Mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden zijn hier niet goed toe in staat.

Niet verzekerde patiënten?

Een veelgehoord probleem is een groep onverzekerde patiënten in de populatie van de huisarts. Deze groep zou mogelijk in achterstandswijken groter zijn. Om deze situatie beter te begrijpen hebben Jolien Schulte en Marije Holtrop de eigen patiëntenpopulatie onderzocht. 

Het uurgesprek voor huisartsen in achterstandswijken – meer tijd per patiënt voor de huisarts

Soms heb je meer tijd nodig om de achtergrond van klachten van personen beter te begrijpen. Dit zou de huisarts meer mogelijkheden geven om de oorzaak van de klachten te achterhalen en zo een betere oplossing te bieden.

De druk op de werkweek van de huisarts blijft groot – AOF biedt ondersteuning

De huisartsen hebben het al jaren heel erg druk. Ook in het recente onderzoek van het Nivel is dit weer een belangrijke uitkomt. De vele uren en de hoge werkdruk die ervaren wordt is een belangrijke oorzaak van de hoge stress bij huisartsen.

(Vertaalde) informatie voor vluchtelingen – onderdeel van een kennisbank

Pharos heeft een grote kennisbank met direct te gebruiken folders. Zo zijn er in zes talen folders voor vluchtelingen met informatie over psychische klachten speciaal bedoeld voor asielzoekers die in de asielzoekerscentra verblijven. 

Groepsvoorlichting Welzijn op Recept

Elaa roept huisartsen en praktijkondersteuners in Amsterdam op om Groepsvoorlichting Welzijn op Recept te faciliteren. Dit is een nieuw project van Elaa. In plaats van 1 patiënt in 10 minuten te informeren, organiseer je groepsvoorlichting over Welzijn op Recept voor 6 patiënten in 1 uur. Dit doe je samen met de welzijnscoach.

Nog plaatsen vrij voor de studiereis Marokko juni 2019

In vervolg op de eerdere studiereizen organiseren Shouf Shouf Marokko en Marianne Groen wederom een studiereis naar Marokko voor (huis)artsen en praktijkondersteuners. De studiereis vindt plaats in juni 2019, van zondag tot zondag.

Nieuwsjaarsgroet en kerstgeschenk

Namens het bestuur van het AOF wensen wij iedereen een gezond 2019!

Graag bieden wij alle Amsterdamse huisartsen in achterstandswijken het boek 'Gezond Centraal' van Chantal Walg aan. Lees meer om de nieuwjaarskaart te zien met een persoonlijke groet van Chantal Walg. 

Ondersteuning voor huisartsen in achterstandswijken vanaf 2019

Zoals eerder te lezen was, gaat er vanaf 2019 financieel veel veranderen voor het AOF. De afgelopen jaren is er door de Nza gekozen om meer geld via het inschrijftarief voor huisartsen met achterstandspatiënten beschikbaar te stellen. Tegelijkertijd gaat er minder geld naar het AOF.

Welke gevolgen heeft de herijking van de achterstandsgelden?

De verdeling van de achterstandsgelden gaat grondig gewijzigd worden. Dit heeft mogelijk consequenties voor jouw praktijk. Tegelijkertijd heeft dit ook gevolgen voor het AOF. Deze nieuwe verdeling van middelen wordt per 1 januari 2019 ingevoerd. 

WRR-rapport: Er blijft ongelijkheid in de gezondheid

Afgelopen maand heeft de Wetenschapelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) een stevig rapport uitgebracht over de gezondheidsverschillen in Nederland. Deze waren er al, zijn er nog steeds en hoewel er van alles geprobeerd is, is dit verschil gelijk gebleven. Een andere aanpak is nodig. 

© 2018 AOF Amsterdam